Project Description

لیست قیمت پمپ شناور OY ابارا

قیمت های به روز در لیست قیمت پمپ شناور OY می باشد و مشاوران فنی ما نیز همواره آماده پاسخگویی به سوالات فنی شما می باشند. لیست قیمت پمپ شناور OY در گروه پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی قرار دارد و پمپ ابارا سری OY جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار برای کاربردهای زراعی و صنعتی و غیره بیشترین کاربرد را دارد.

قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
46,423,100 OYM 0.75 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 1
49,333,400 OYM 1.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 2
56,789,000 OYM 1.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 3
67,416,500 OYM 2.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 4
90,371,900 OYM 3.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 5
54,827,000 OYT 1.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 6
63,023,800 OYT 2.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 7
87,396,200 OYT 3.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 8
116,117,700 OYT 4.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 9
132,609,400 OYT 5.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 10
161,243,700 OYT 7.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 11
207,198,100 OYT 10.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 12
230,000,900 OY6 7.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 13
235,036,700 OY6 10.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 14
250,994,300 OY6 12.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 15
285,405,600 OY6 15.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 16
333,409,200 OY6 20.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 17
392,214,700 OY6 25.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 18
437,591,400 OY6 30.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 19
533,271,600 OY6 40.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 20