Project Description

لیست قیمت پمپ CDX – 2CDX ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ CDX – 2CDX قیمت انواع مختلف پمپ ها ذکر شده است که به راحتی می توانید با یکدیگر مقایسه بفرمایید. جهت اطلاع از تخفیف های محصولات ابارا با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس گرفته و از در کنار اینکه بهترین قیمت را به شما ارائه می دهند می توانید از مشاوره فنی و حل مشکلات خود نیز از آنها سوال بفرمایید.

پمپ-ابارا-2cdx
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
78,807,000 CDX 70/05 T الکترو پمپ استیل سه فاز 1
82,709,200 CDX 70/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 2
89,892,300 CDX/E 90/10 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 3
83,297,800 CDX 120/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 4
87,505,200 CDX/E 120/07 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 5
108,476,800 CDX/E 120/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 6
120,510,400 CDX/E 120/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 7
118,243,200 CDX/E 200/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 8
138,593,500 CDX/E 200/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 9
157,494,100 CDX 200/25 T الکترو پمپ استیل سه فاز 10
165,276,700 CDX/E 200-25 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 11
79,602,700 CDXM 70-05 الکترو پمپ استیل تک فاز 12
84,551,300 CDXM 70-07 الکترو پمپ استیل تک فاز 13
86,633,200 CDXM 90-10 الکترو پمپ استیل تک فاز 14
86,633,200 CDXM 120/07 الکترو پمپ استیل تک فاز 15
92,235,800 CDXM 120/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 16
104,868,900 CDXM 120/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 17
115,485,500 CDXM 200/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 18
138,658,900 CDXM 200/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 19
167,783,700 2CDXM 70/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 20
171,435,200 2CDXM 120/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 21
148,392,600 2CDX/E 70/12 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
160,251,800 2CDX/E 70/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
174,585,300 2CDX/E 70/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
161,570,700 2CDX/E 120/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
177,430,200 2CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
217,335,100 2CDX/E 120/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
231,199,900 2CDX/E 120/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
220,158,200 2CDX/E 200/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
226,512,900 2CDX/E 200/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
259,300,100 2CDX/E 200/50 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31