توضیحات

لیست قیمت پمپ CDX – 2CDX ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ CDX – 2CDX قیمت انواع مختلف پمپ ها ذکر شده است که به راحتی می توانید با یکدیگر مقایسه بفرمایید. جهت اطلاع از تخفیف های محصولات ابارا با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس گرفته و از در کنار اینکه بهترین قیمت را به شما ارائه می دهند می توانید از مشاوره فنی و حل مشکلات خود نیز از آنها سوال بفرمایید.

پمپ-ابارا-2cdx
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
86,687,700 CDX 70/05 T الکترو پمپ استیل سه فاز 1
90,982,300 CDX 70/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 2
98,884,800 CDX/E 90/10 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 3
91,636,300 CDX 120/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 4
96,257,900 CDX/E 120/07 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 5
119,333,200 CDX/E 120/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 6
132,565,800 CDX/E 120/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 7
130,069,700 CDX/E 200/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 8
152,458,300 CDX/E 200/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 9
173,244,600 CDX 200/25 T الکترو پمپ استیل سه فاز 10
181,812,000 CDX/E 200-25 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 11
87,570,600 CDXM 70-05 الکترو پمپ استیل تک فاز 12
93,009,700 CDXM 70-07 الکترو پمپ استیل تک فاز 13
95,298,700 CDXM 90-10 الکترو پمپ استیل تک فاز 14
95,298,700 CDXM 120/07 الکترو پمپ استیل تک فاز 15
101,468,100 CDXM 120/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 16
115,365,600 CDXM 120/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 17
127,039,500 CDXM 200/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 18
152,534,600 CDXM 200/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 19
184,569,700 2CDXM 70/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 20
188,580,900 2CDXM 120/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 21
163,238,400 2CDX/E 70/12 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
176,285,700 2CDX/E 70/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
192,047,100 2CDX/E 70/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
177,735,400 2CDX/E 120/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
195,175,400 2CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
239,069,700 2CDX/E 120/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
254,329,700 2CDX/E 120/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
242,176,200 2CDX/E 200/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
249,174,000 2CDX/E 200/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
285,231,200 2CDX/E 200/50 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31