لیست قیمت پمپ CDX – 2CDX ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ CDX – 2CDX قیمت انواع مختلف پمپ ها ذکر شده است که به راحتی می توانید با یکدیگر مقایسه بفرمایید. جهت اطلاع از تخفیف های محصولات ابارا با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس گرفته و از در کنار اینکه بهترین قیمت را به شما ارائه می دهند می توانید از مشاوره فنی و حل مشکلات خود نیز از آنها سوال بفرمایید.

پمپ-ابارا-2cdx
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
115,289,300 CDX 70/05 T الکترو پمپ استیل سه فاز 1
120,990,000 CDX 70/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 2
131,508,500 CDX/E 90/10 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 3
121,862,000 CDX 120/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 4
128,009,600 CDX/E 120/07 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 5
158,682,200 CDX/E 120/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 6
176,285,700 CDX/E 120/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 7
172,961,200 CDX/E 200/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 8
202,740,000 CDX/E 200/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 9
230,371,500 CDX 200/25 T الکترو پمپ استیل سه فاز 10
241,762,000 CDX/E 200-25 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 11
116,466,500 CDXM 70-05 الکترو پمپ استیل تک فاز 12
123,682,300 CDXM 70-07 الکترو پمپ استیل تک فاز 13
126,734,300 CDXM 90-10 الکترو پمپ استیل تک فاز 14
126,734,300 CDXM 120/07 الکترو پمپ استیل تک فاز 15
127,301,100 CDXM 120/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 16
144,730,200 CDXM 120/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 17
168,939,100 CDXM 200/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 18
202,838,100 CDXM 200/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 19
245,424,400 2CDXM 70/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 20
250,765,400 2CDXM 120/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 21
217,062,600 2CDX/E 70/12 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
234,426,300 2CDX/E 70/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
255,387,000 2CDX/E 70/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
236,355,600 2CDX/E 120/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
259,539,900 2CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
317,887,600 2CDX/E 120/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
338,183,400 2CDX/E 120/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
322,040,500 2CDX/E 200/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
331,327,300 2CDX/E 200/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
379,287,300 2CDX/E 200/50 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31