Project Description

لیست قیمت پمپ CDX – 2CDX ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ CDX – 2CDX قیمت انواع مختلف پمپ ها ذکر شده است که به راحتی می توانید با یکدیگر مقایسه بفرمایید. جهت اطلاع از تخفیف های محصولات ابارا با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس گرفته و از در کنار اینکه بهترین قیمت را به شما ارائه می دهند می توانید از مشاوره فنی و حل مشکلات خود نیز از آنها سوال بفرمایید.

پمپ-ابارا-2cdx
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
60,636,700 CDX 70/05 T الکترو پمپ استیل سه فاز 1
63,645,100 CDX 70/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 2
69,171,400 CDX/E 90/10 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 3
64,092,000 CDX 120/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 4
67,329,300 CDX/E 120/07 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 5
83,472,200 CDX/E 120/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 6
92,726,300 CDX/E 120/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 7
90,982,300 CDX/E 200/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 8
106,645,600 CDX/E 200/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 9
121,186,200 CDX 200/25 T الکترو پمپ استیل سه فاز 10
127,170,300 CDX/E 200-25 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 11
61,247,100 CDXM 70-05 الکترو پمپ استیل تک فاز 12
65,051,200 CDXM 70-07 الکترو پمپ استیل تک فاز 13
66,653,500 CDXM 90-10 الکترو پمپ استیل تک فاز 14
66,653,500 CDXM 120/07 الکترو پمپ استیل تک فاز 15
70,969,900 CDXM 120/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 16
80,692,700 CDXM 120/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 17
88,867,700 CDXM 200/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 18
106,689,200 CDXM 200/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 19
129,110,500 2CDXM 70/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 20
131,911,800 2CDXM 120/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 21
114,177,500 2CDX/E 70/12 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
123,311,700 2CDX/E 70/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
134,342,500 2CDX/E 70/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
124,325,400 2CDX/E 120/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
136,533,400 2CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
167,238,700 2CDX/E 120/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
177,898,900 2CDX/E 120/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
169,407,800 2CDX/E 200/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
174,301,900 2CDX/E 200/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
199,535,400 2CDX/E 200/50 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31