Project Description

لیست قیمت پمپ صنعتی 3D ابارا

لیست قیمت پمپ 3D Series توسط همکاران ما در بوسترکار به روز شده است و در جدول زیر قابل مشاهده است و جهت گرفتن بهترین قیمت پمپ ابارا می توانید با کارشناسان ما تماس بگرید. در لیست قیمت پمپ 3D Series قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا تک فاز و سه فاز همچنین بدون موتور نیز قابل مشاهده می باشد و شما عزیزان می توانی تفاوت قیمت آنها را با یک دیگر مقایسه بفرمایید.

پمپ-ابارا-3d
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
148,131,000 3D 32-125 1.1 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 1
139,051,300 3D 32-125 1.1 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 2
146,016,400 3D 32-125 1.1 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 3
186,520,800 3D 32-160 1.5 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 4
175,130,300 3D 32-160 1.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 5
183,915,700 3D 32-160 1.5 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 6
190,466,600 3D 32-160 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 7
177,888,000 3D 32-160 2.2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 8
186,815,100 3D 32-160 2.2 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 9
212,986,000 3D 32-200 3 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 10
223,646,200 3D 32-200 3 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 11
230,785,700 3D 32-200 4 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 12
242,339,700 3D 32-200 4 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 13
166,017,900 3D 40-125 1.5 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 14
174,356,400 3D 40-125 1.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 15
177,125,000 3D 40-125 1.5 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 16
178,476,600 3D 40-125 2.2 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 17
246,263,700 3D 40-125 2.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 18
246,263,700 3D 40-125 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 19
267,126,300 3D 40-160 3 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 20
281,176,400 3D 40-160 3 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 21
298,714,500 3D 40-160 4 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 22
313,636,600 3D 40-160 4 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 23
338,096,200 3D 40-200 5.5 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 24
182,782,100 3D 40-200 5.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 25
191,927,200 3D 40-200 7.5 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 26
195,001,000 3D 50-125 2.2 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 27
191,872,700 3D 50-125 2.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 28
201,486,500 3D 50-125 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 29
211,830,600 3D 50-125 3.0 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 30
222,981,300 3D 50-125 3.0 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 31
300,796,400 3D 50-125 4.0 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 32
315,838,400 3D 50-125 4.0 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 33
342,478,000 3D 50-160 5.5 A T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 34
396,967,100 3D 50-160 5.5 A T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 35
342,478,000 3D 50-160 7.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 36
396,967,100 3D 50-200 9.2 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 37
417,404,600 3D 50-200 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 38
304,349,800 3D 65-125 5.5 A T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 39
319,555,300 3D 65-125 5.5 A T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 40
340,319,800 3D 65-125 7.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 41
444,523,800 3D/E 65-160 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 42
562,494,500 3D 65-160 15 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 43
709,818,900 3D/E 65-200 18.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 44
747,129,600 3D/E 65-200 22 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 45
137,350,900 3DPF 32-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 46
143,182,400 3DPF 32-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 47
185,583,400 3DPF 32-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 48
145,667,600 3DPF 40-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 49
197,726,000 3DPF 40-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 50
268,652,300 3DPF 40-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 51
183,512,400 3DPF 50-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 52
238,949,800 3DPF 50-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 53
282,593,400 3DPF 50-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 54
236,246,600 3D4 32-200/0.75 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 55
264,052,500 3D4 40-200/1.5 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 56
260,717,100 3D4 50-160/1.1 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 57
273,600,900 3D4 50-200/1.5 R پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 58
280,326,200 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 59
327,490,500 3D4/I 65-200/2.2 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 60
367,591,600 3D4 65-200/3 R پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 61