Project Description

لیست قیمت پمپ صنعتی 3D ابارا

لیست قیمت پمپ 3D Series توسط همکاران ما در بوسترکار به روز شده است و در جدول زیر قابل مشاهده است و جهت گرفتن بهترین قیمت پمپ ابارا می توانید با کارشناسان ما تماس بگرید. در لیست قیمت پمپ 3D Series قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا تک فاز و سه فاز همچنین بدون موتور نیز قابل مشاهده می باشد و شما عزیزان می توانی تفاوت قیمت آنها را با یک دیگر مقایسه بفرمایید.

پمپ-ابارا-3d
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
113,981,300 3D 32-125 1.1 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 1
106,994,400 3D 32-125 1.1 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 2
112,346,300 3D 32-125 1.1 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 3
143,520,300 3D 32-160 1.5 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 4
134,756,700 3D 32-160 1.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 5
141,514,700 3D 32-160 1.5 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 6
146,561,400 3D 32-160 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 7
136,882,200 3D 32-160 2.2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 8
143,749,200 3D 32-160 2.2 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 9
163,892,400 3D 32-200 3 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 10
172,089,200 3D 32-200 3 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 11
177,593,700 3D 32-200 4 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 12
186,477,200 3D 32-200 4 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 13
127,748,000 3D 40-125 1.5 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 14
134,157,200 3D 40-125 1.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 15
136,293,600 3D 40-125 1.5 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 16
137,340,000 3D 40-125 2.2 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 17
144,196,100 3D 40-125 2.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 18
146,594,100 3D 40-125 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 19
189,496,500 3D 40-160 3 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 20
189,496,500 3D 40-160 3 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 21
180,482,200 3D 40-160 4 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 22
189,496,500 3D 40-160 4 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 23
229,859,200 3D 40-200 5.5 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 24
241,336,900 3D 40-200 5.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 25
260,161,200 3D 40-200 7.5 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 26
140,642,700 3D 50-125 2.2 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 27
147,684,100 3D 50-125 2.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 28
150,049,400 3D 50-125 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 29
147,640,500 3D 50-125 3.0 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 30
155,041,600 3D 50-125 3.0 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 31
162,998,600 3D 50-125 4.0 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 32
171,576,900 3D 50-125 4.0 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 33
231,461,500 3D 50-160 5.5 A T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 34
243,037,300 3D 50-160 5.5 A T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 35
263,540,200 3D 50-160 7.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 36
305,472,500 3D 50-200 9.2 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 37
321,190,300 3D 50-200 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 38
234,197,400 3D 65-125 5.5 A T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 39
245,904,000 3D 65-125 5.5 A T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 40
261,883,400 3D 65-125 7.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 41
342,063,800 3D/E 65-160 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 42
432,849,900 3D 65-160 15 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 43
546,220,800 3D/E 65-200 18.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 44
574,931,400 3D/E 65-200 22 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 45
105,686,400 3DPF 32-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 46
110,166,300 3DPF 32-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 47
142,800,900 3DPF 32-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 48
112,084,700 3DPF 40-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 49
152,153,100 3DPF 40-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 50
206,729,400 3DPF 40-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 51
141,209,500 3DPF 50-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 52
183,872,100 3DPF 50-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 53
217,455,000 3DPF 50-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 54