توضیحات

لیست قیمت پمپ صنعتی 3D ابارا

لیست قیمت پمپ 3D Series توسط همکاران ما در بوسترکار به روز شده است و در جدول زیر قابل مشاهده است و جهت گرفتن بهترین قیمت پمپ ابارا می توانید با کارشناسان ما تماس بگرید. در لیست قیمت پمپ 3D Series قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا تک فاز و سه فاز همچنین بدون موتور نیز قابل مشاهده می باشد و شما عزیزان می توانی تفاوت قیمت آنها را با یک دیگر مقایسه بفرمایید.

پمپ-ابارا-3d
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
162,944,100 3D 32-125 1.1 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 1
152,959,700 3D 32-125 1.1 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 2
51,622,400 3D 32-125 1.1 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 3
205,181,600 3D 32-160 1.5 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 4
192,646,600 3D 32-160 1.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 5
202,314,900 3D 32-160 1.5 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 6
209,519,800 3D 32-160 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 7
195,676,800 3D 32-160 2.2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 8
205,497,700 3D 32-160 2.2 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 9
234,284,600 3D 32-200 3 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 10
246,013,000 3D 32-200 3 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 11
253,871,900 3D 32-200 4 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 12
266,581,300 3D 32-200 4 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 13
182,629,500 3D 40-125 1.5 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 14
191,796,400 3D 40-125 1.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 15
194,837,500 3D 40-125 1.5 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 16
196,330,800 3D 40-125 2.2 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 17
206,140,800 3D 40-125 2.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 18
209,563,400 3D 40-125 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 19
270,897,700 3D 40-160 3 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 20
270,897,700 3D 40-160 3 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 21
328,591,400 3D 40-160 4 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 22
345,006,800 3D 40-160 4 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 23
371,908,000 3D 40-200 5.5 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 24
201,061,400 3D 40-200 5.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 25
211,122,100 3D 40-200 7.5 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 26
214,501,100 3D 50-125 2.2 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 27
211,067,600 3D 50-125 2.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 28
221,640,600 3D 50-125 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 29
233,020,200 3D 50-125 3.0 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 30
245,282,700 3D 50-125 3.0 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 31
330,880,400 3D 50-125 4.0 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 32
347,426,600 3D 50-125 4.0 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 33
376,725,800 3D 50-160 5.5 A T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 34
436,664,900 3D 50-160 5.5 A T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 35
459,151,600 3D 50-160 7.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 36
334,793,500 3D 50-200 9.2 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 37
351,514,100 3D 50-200 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 38
374,360,500 3D 65-125 5.5 A T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 39
488,984,900 3D 65-125 5.5 A T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 40
618,749,400 3D 65-125 7.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 41
780,810,600 3D/E 65-160 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 42
821,849,100 3D 65-160 15 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 43
151,095,800 3D/E 65-200 18.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 44
157,505,000 3D/E 65-200 22 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 45
204,146,100 3DPF 32-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 46
160,240,900 3DPF 32-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 47
217,498,600 3DPF 32-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 48
295,520,800 3DPF 40-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 49
201,868,000 3DPF 40-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 50
262,853,500 3DPF 40-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 51
310,857,100 3DPF 50-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 52
183,872,100 3DPF 50-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 53
217,455,000 3DPF 50-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 54
259,877,800 3D4 32-200/0.75 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 55
290,463,200 3D4 40-200/1.5 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 56
286,789,900 3D4 50-160/1.1 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 57
300,970,800 3D4 50-200/1.5 R پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 58
308,361,000 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 59
360,245,000 3D4/I 65-200/2.2 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 60
404,357,300 3D4 65-200/3 R پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 61