Project Description

لیست قیمت پمپ صنعتی استیل 3L Series ابارا

لیست قیمت پمپ 3L Series براساس انواع مدل الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل می باشد که از جنس ضد زنگ 316 ساخته شده است. جهت اطلاع از تخفیف ها و یا سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگرید.

پمپ-3l-series-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
181,757,500 3LM/E 32-125 1.1 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 1
188,417,400 3LM/E 32-160 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 2
196,374,400 3LM/E 32-160 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 3
222,992,200 3LM/E 32-200 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 4
240,454,000 3LM/E 32-200 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 5
308,906,000 3LM/E 32-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 6
335,436,600 3LM/I 32-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 7
200,091,300 3LM/E 40-125 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 8
211,340,100 3LM/E 40-125 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 9
226,327,600 3LM/E 40-160 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 10
235,908,700 3LM/E 40-160 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 11
322,520,100 3LM/E 40-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 12
350,576,700 3LM/I 40-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 13
426,190,000 3LM/I 40-200 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 14
240,857,300 3LM/E 50-125 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 15
261,327,500 3LM/E 50-125 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 16
315,871,100 3LM/E 50-160 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 17
341,497,000 3LM/I 50-160 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 18
379,407,200 3LM/I 50-200 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 19
474,923,900 3LM/E 50-200 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 20
540,160,400 3LM/I 50-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 21
330,575,200 3LM/E 65-125 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 22
386,241,500 3LM/E 65-125 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 23
400,171,700 3LM/I 65-125 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 24
427,138,300 3LM/I 65-160 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 25
475,381,700 3LM/I 65-160 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 26
593,559,500 3LM/E 65-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 27
624,689,900 3LM/I 65-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 28
661,891,600 3LM/I 65-200 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 29
736,850,900 3LM/I 65-200 22 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 30
667,897,500 3LM/H 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 31
701,284,200 3LMH/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 32
600,786,200 3LM 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 33
701,284,200 3LM/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 34
817,598,100 3LMH/I 80-160 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 35
711,443,000 3LM 80-160 15 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 36
817,630,800 3LM/E 80-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 37
788,397,000 3LM 80-160 18.5 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 38
828,607,100 3LM/I 80-160 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 39
197,758,700 3LPF 32-125 پمپ استیل 316 بدون موتور 40
204,178,800 3LPF 32-160 پمپ استیل 316 بدون موتور 41
247,931,400 3LPF 32-200 پمپ استیل 316 بدون موتور 42
207,699,500 3LPF 40-125 پمپ استیل 316 بدون موتور 43
241,663,900 3LPF 40-160 پمپ استیل 316 بدون موتور 44
281,884,900 3LPF 40-200 پمپ استیل 316 بدون موتور 45
245,304,500 3LPF 50-125 پمپ استیل 316 بدون موتور 46
275,726,400 3LPF 50-160 پمپ استیل 316 بدون موتور 47
258,471,700 3LPF 50-200/11 KW پمپ استیل 316 بدون موتور 48
296,490,900 3LPF 50-200/15 KW پمپ استیل 316 بدون موتور 49