توضیحات

لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ 3M ابارا

لیست قیمت پمپ 3M Series همان الکتروپمپ های استیل 304 سه فاز ابارا می باشد که قیمت ها انواع مدل آن به شرح زیر می باشد. الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل 3L Series از جنس استیل ضد زنگ 316 ساخته شده و مصارف گوناگون از جمله افزایش فشار سیستم های گرمایشی و غیره کاربرد دارند. در صورت هر گونه سوالی می توانید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و سوالات خود را بپرسید.

پمپ-3l-series-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
215,863,600 3M/E 32-125 1.1 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 1
241,227,900 3M/E 32-160 1.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 2
248,770,700 3M/E 32-160 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 3
288,708,300 3M/E 32-200 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 4
310,453,800 3M/E 32-200 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 5
389,511,500 3M/E 32-200 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 6
422,952,700 3M/I 32-200 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 7
243,658,600 3M/E 40-125 1.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 8
259,158,400 3M/E 40-125 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 9
285,743,500 3M/E 40-160 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 10
336,014,300 3M/E 40-160 4.0 IE الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 11
410,276,000 3M/E 40-200 5.5 IE الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 12
456,982,500 3M/I 40-200 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 13
502,620,800 3M/I 40-200 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 14
288,512,100 3M/E 50-125 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 15
303,728,500 3M/E 50-125 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 16
332,559,000 3M/E 50-125 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 17
398,296,900 3M/E 50-160 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 18
430,593,600 3M/I 50-160 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 19
478,401,000 3M/I 50/200 9.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 20
598,780,600 3M/E 50-200 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 21
681,086,500 3M/I 50-200 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 22
458,464,900 3M/E 65-125 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 23
487,022,900 3M/I 65-125 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 24
504,571,900 3M/I 65-125 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 25
592,447,700 3M/I 65-160 9.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 26
659,264,700 3M/I 65-160 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 27
823,222,500 3M/E 65-160 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 28
866,375,600 3M/I 65-200 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 29
918,008,900 3M/I 65-200 18.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 30
1,021,940,400 3M/I 65-200 22 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 31