لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ 3M ابارا

لیست قیمت پمپ 3M Series همان الکتروپمپ های استیل 304 سه فاز ابارا می باشد که قیمت ها انواع مدل آن به شرح زیر می باشد. الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل 3L Series از جنس استیل ضد زنگ 316 ساخته شده و مصارف گوناگون از جمله افزایش فشار سیستم های گرمایشی و غیره کاربرد دارند. در صورت هر گونه سوالی می توانید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و سوالات خود را بپرسید.

پمپ-3l-series-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
285,961,500 3M/E 32-125 1.1 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 1
320,765,200 3M/E 32-160 1.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 2
330,804,100 3M/E 32-160 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 3
383,908,900 3M/E 32-200 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 4
412,804,800 3M/E 32-200 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 5
517,946,200 3M/E 32-200 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 6
562,407,300 3M/I 32-200 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 7
324,002,500 3M/E 40-125 1.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 8
344,614,400 3M/E 40-125 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 9
379,952,200 3M/E 40-160 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 10
446,801,900 3M/E 40-160 4.0 IE الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 11
545,545,000 3M/E 40-200 5.5 IE الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 12
607,642,300 3M/I 40-200 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 13
668,333,500 3M/I 40-200 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 14
383,636,400 3M/E 50-125 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 15
403,866,800 3M/E 50-125 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 16
442,202,100 3M/E 50-125 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 17
529,620,100 3M/E 50-160 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 18
572,555,200 3M/I 50-160 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 19
636,124,000 3M/I 50/200 9.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 20
796,201,400 3M/E 50-200 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 21
905,648,300 3M/I 50-200 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 22
609,626,100 3M/E 65-125 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 23
647,590,800 3M/I 65-125 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 24
670,927,700 3M/I 65-125 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 25
741,494,300 3M/I 65-160 7.5 IE4 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 26
787,775,700 3M/I 65-160 9.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 27
876,610,700 3M/I 65-160 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 28
1,094,621,600 3M/E 65-160 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 29
1,152,010,100 3M/I 65-200 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 30
1,220,658,300 3M/I 65-200 18.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 31
1,358,848,500 3M/I 65-200 22 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 32