لیست قیمت پمپ Basic سی لند

درباره پمپ خانگی basic سی لند sea land

پمپ های کوپل نزدیک با پروانه های جانبی سری BASIC برای پمپاژ مایعات تمیز، بدون مواد ساینده و جامدات معلق، غیر انفجاری یا تهاجمی برای مواد پمپ طراحی شده اند.

مشخصات فنی پمپ محیطی basic سی لند

  • دمای مایع برای مصارف خانگی بیشتر از 35 درجه سانتیگراد (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نباشد، در حالی که دمای محیط نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
  • سرعت جریان تا 3 متر مکعب در ساعت
  • ارتفاع تا 80 متر.

لیست قیمت پمپ Basic سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ basic سیلند درج شده

pump-basic-sea-land
Price Capacity Head Out (inch) IN (inch) HP KW Model NO
28.000.000 1.8 35 1 1 0.5 0.37 Basic 50M 1