لیست قیمت پمپ CMA CMB CMC CMD CMR ابارا

در جدول زیر می توانید لیست قیمت سری CMA و CMB,CMC و CMR,CMD را با انواع مدل پمپ های را با یکدیگر مقایسه بفرمایید و در صورت تمایل جهت برطرف کردن سوالات فنی و گرفتن بهترین قیمت و تخفیف پمپ ابارا با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید. الکتروپمپ تک پروانه ای به صورت افقی و به طور کامل از استیل ضد زنگ ۳۰۴ ساخته شده است که برای افزایش فشار آب استفاده قرار می گیرد. کارشناسان فروش ما آماده پاسخ گویی به سوالات فنی شما عزیزان می باشند.

پمپ-آب-بشقابی-cmb-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
57,126,900 CMA 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 1
28,699,700 CMA 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 2
25,037,300 CMA 1.00 M LOCAL E الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 3
33,604,700 CMA/B 1.00 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز پروانه برنجی 4
89,990,400 CMB 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 5
33,321,300 CMB 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 6
119,093,400 CMB 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 7
115,725,300 CMB 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 8
132,576,700 CMB 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 9
61,912,000 CMB 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 10
127,355,600 CMB 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 11
57,977,100 CMB 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 12
73,945,600 CMB 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 13
138,037,600 CMB 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 14
110,351,600 CMB 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 15
205,595,800 CMB 4.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 16
120,390,500 CMB 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 17
226,044,200 CMB 5.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 18
92,846,200 CMC 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 19
96,377,800 CMC 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 20
39,152,800 CMC 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 21
61,170,800 CMC 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 22
79,700,800 CMC 3.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 23
75,482,500 CMC 3.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 24
129,295,800 CMD 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 25
125,698,800 CMD 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 26
146,147,200 CMD 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 27
62,555,100 CMD 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 28
138,473,600 CMD 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 29
59,350,500 CMD 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 30
77,989,500 CMD 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 31
148,447,100 CMD 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 32
109,948,300 CMD 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 33
85,859,300 CMR 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 34
35,381,400 CMR 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 35
81,968,000 CMR 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 36