Project Description

لیست قیمت پمپ CMA CMB CMC CMD CMR ابارا

در جدول زیر می توانید لیست قیمت سری CMA و CMB,CMC و CMR,CMD را با انواع مدل پمپ های را با یکدیگر مقایسه بفرمایید و در صورت تمایل جهت برطرف کردن سوالات فنی و گرفتن بهترین قیمت و تخفیف پمپ ابارا با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید. الکتروپمپ تک پروانه ای به صورت افقی و به طور کامل از استیل ضد زنگ ۳۰۴ ساخته شده است که برای افزایش فشار آب استفاده قرار می گیرد. کارشناسان فروش ما آماده پاسخ گویی به سوالات فنی شما عزیزان می باشند.

پمپ-آب-بشقابی-cmb-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
39,414,400 CMA 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 1
19,227,600 CMA 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 2
16,339,100 CMA 1.00 M L E الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز
22,519,400 CMA/B 1.00 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز پروانه برنجی 3
62,097,300 CMB 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 4
21,538,400 CMB 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 5
82,186,000 CMB 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 6
79,864,300 CMB 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 7
91,483,700 CMB 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 8
40,046,600 CMB 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 9
87,886,700 CMB 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 10
37,506,900 CMB 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 11
47,840,100 CMB 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 12
95,266,000 CMB 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 13
71,395,000 CMB 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 14
141,896,200 CMB 4.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 15
77,880,500 CMB 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 16
156,000,800 CMB 5.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 17
64,070,200 CMC 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 18
66,500,900 CMC 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 19
25,320,700 CMC 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 20
89,227,400 CMD 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 21
86,742,200 CMD 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 22
100,857,700 CMD 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 23
40,471,700 CMD 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 24
95,549,400 CMD 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 25
38,389,800 CMD 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 26
50,445,200 CMD 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 27
102,449,100 CMD 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 28
71,133,400 CMD 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 29
59,252,400 CMR 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 30
22,879,100 CMR 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 31
56,560,100 CMR 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 32