Project Description

لیست قیمت پمپ CMA CMB CMC CMD CMR ابارا

در جدول زیر می توانید لیست قیمت سری CMA و CMB,CMC و CMR,CMD را با انواع مدل پمپ های را با یکدیگر مقایسه بفرمایید و در صورت تمایل جهت برطرف کردن سوالات فنی و گرفتن بهترین قیمت و تخفیف پمپ ابارا با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید. الکتروپمپ تک پروانه ای به صورت افقی و به طور کامل از استیل ضد زنگ ۳۰۴ ساخته شده است که برای افزایش فشار آب استفاده قرار می گیرد. کارشناسان فروش ما آماده پاسخ گویی به سوالات فنی شما عزیزان می باشند.

پمپ-آب-بشقابی-cmb-ابارا

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

26,367,100

CMA 1.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

1

13,919,300

CMA 1.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

2

14,802,200

CMA/B 1.00 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز پروانه برنجی

3

41,539,900

CMB 1.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

4

15,881,300

CMB 1.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

5

54,979,600

CMB 1.50 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

6

53,431,800

CMB 1.50 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

7

61,203,500

CMB 2.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

8

28,776,000

CMB 2.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

9

58,794,600

CMB 2.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

10

26,944,800

CMB 2.00 T LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

11

35,294,200

CMB 3.00 T IE2 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

12

63,732,300

CMB 3.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

13

52,668,800

CMB 4.00 T IE3 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

14

94,939,000

CMB 4.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

15

57,453,900

CMB 5.50 T IE3 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

16

104,378,400

CMB 5.50 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

17

42,858,800

CMC 1.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

18

44,482,900

CMC 1.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

19

18,660,800

CMC 1.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

20

59,699,300

CMD 1.50 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

21

58,031,600

CMD 1.50 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

22

67,481,900

CMD 2.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

23

29,070,300

CMD 2.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

24

63,928,500

CMD 2.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

25

27,577,000

CMD 2.00 T LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

26

37,212,600

CMD 3.00 T IE2 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

27

68,539,200

CMD 3.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

28

52,472,600

CMD 4.00 T IE3 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

29

39,632,400

CMR 1.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

30

16,873,200

CMR 1.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

31

37,844,800

CMR 1.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

32