توضیحات

لیست قیمت پمپ CMA CMB CMC CMD CMR ابارا

در جدول زیر می توانید لیست قیمت سری CMA و CMB,CMC و CMR,CMD را با انواع مدل پمپ های را با یکدیگر مقایسه بفرمایید و در صورت تمایل جهت برطرف کردن سوالات فنی و گرفتن بهترین قیمت و تخفیف پمپ ابارا با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید. الکتروپمپ تک پروانه ای به صورت افقی و به طور کامل از استیل ضد زنگ ۳۰۴ ساخته شده است که برای افزایش فشار آب استفاده قرار می گیرد. کارشناسان فروش ما آماده پاسخ گویی به سوالات فنی شما عزیزان می باشند.

پمپ-آب-بشقابی-cmb-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
43,360,200 CMA 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 1
21,156,900 CMA 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 2
17,974,100 CMA 1.00 M L E الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز
24,775,700 CMA/B 1.00 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز پروانه برنجی 3
68,310,300 CMB 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 4
24,132,600 CMB 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 5
90,404,600 CMB 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 6
87,854,000 CMB 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 7
100,639,700 CMB 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 8
44,853,500 CMB 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 9
96,683,000 CMB 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 10
42,008,600 CMB 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 11
53,584,400 CMB 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 12
104,792,600 CMB 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 13
79,962,400 CMB 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 14
156,088,000 CMB 4.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 15
87,232,700 CMB 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 16
171,609,600 CMB 5.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 17
70,479,400 CMC 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 18
73,160,800 CMC 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 19
28,361,800 CMC 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 20
44,319,400 CMC 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز
54,824,820 CMC 3.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز
54,691,840 CMC 3.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز
98,154,500 CMD 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 21
95,418,600 CMD 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 22
110,951,100 CMD 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 23
45,333,100 CMD 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 24
105,108,700 CMD 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 25
43,000,500 CMD 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 26
56,505,600 CMD 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 27
112,695,100 CMD 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 28
79,679,000 CMD 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 29
65,182,000 CMR 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 30
25,625,900 CMR 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 31
62,217,200 CMR 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 32