لیست قیمت پمپ سیرکولاتور EGO ابارا

لیست قیمت پمپ خطی EGO ارائه شده دارای انواع مختلف پمپ سری EGO می باشد که به اختصار توضیح داده ایم. این پمپ ها از انواع مدل های الکتروپمپ خطی سیرکولاتور EGO ابارا می توان در سیستم های سیرکولاسیون آب گرم و آب سرد، تهویه مطبوع، سیستم های حرارت مرکزی، حرارت صنعتی و خانگی و فرایندهایی که نیاز به بهینه سازی جریان سیال دارند استفاده نمود. در صورت تمایل به تخفیف از لیست قیمت پمپ خطی EGO می توانید با کارشناسن فروش ما تماس حاصل بفرمایید.

پمپ-ابارا-ego
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
42,847,900 EGO 15-40-130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 1
42,847,900 EGO 25-40-131 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 1
42,847,900 EGO 25-40-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 2
42,847,900 EGO 32-40-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 3
48,657,600 EGO 15-60-130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 3
48,657,600 EGO 25-60-130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 4
48,657,600 EGO 25-60-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 5
48,657,600 EGO 32-60-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 6
93,609,200 EGO 25-80-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 7
93,609,200 EGO 32-80-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 8