لیست قیمت پمپ خانگی K سی لند

پمپ بشقابی k سی لند

پمپ های الکتریکی گریز از مرکز نزدیک با یک پروانه سری K برای پمپاژ مایعات شفاف ، بدون ساینده و جامدات معلق ، غیر منفجره یا جابجایی مایعاتی که برای بدنه پمپ مضرر نباشد. طراحی شده اند

  • دمای مایع نباید بالاتر از 35 درجه سانتیگراد برای مصارف خانگی (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نیست ، در حالی که دمای محیط نباید بالاتر از 40 درجه سانتیگراد باشد
  • حجم ابدهی 18 متر مکعب در ساعت
  • ارتفاع آبدهی تا 60 پوند

لیست قیمت پمپ K سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ K سیلند درج شده

پمپ-بشقابی-k-سیلند
Price Capacity Head Out (inch) IN (inch) HP KW Model NO
46.000.000 6 20 1 1 0.5 0.37 K 50M 1
109.000.000 9 41 1 1 1/4 1.5 1.1 K 151M 2
120.000.000 10.8 47 1 1 1/4 2 1.5 K 200T 3
245.000.000 18 48 1 1/4 1 1/2 4 3 K 400T 4
249.000.000 18 61 1 1/4 1 1/2 5.5 4 K 550T 5