لیست قیمت پمپ KP سی لند

درباره پمپ تک پروانه KP سی لند sea land

الکتروپمپ های سانتریفیوژ یک پروانه سری KP جریان متوسط برای پمپاژ مایعات تمیز، بدون مواد ساینده و جامدات معلق، غیر قابل انفجار یا تهاجمی برای مواد پمپ طراحی شده اند.

مشخصات فنی پمپ گریز از مرکز kp سی لند

  • دمای مایع برای مصارف خانگی بیشتر از 35 درجه سانتیگراد (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نباشد، در حالی که دمای محیط نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
  • حجم جریان تا 36 متر مکعب در ساعت
  • ارتفاع آبدهی تا 30 متر

لیست قیمت پمپ kp سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ kp سیلند درج شده

pump-kp-sea-land
Price Capacity Head Out (inch) IN (inch) HP KW Model NO
76.000.000 24 13.5 2 2 1 0.75 KP 100M 1
123.000.000 36 20 2 2 1.5 1.1 KP 150M 2
136.000.000 36 24 2 2 2 1.5 KP 200M 3
142.000.000 36 24 2 2 2 1.5 KP 200T 4
165.000.000 36 28 2 2 3 2.2 KP 300M 5
160.000.000 36 28 2 2 3 2.2 KP 300T 6