لیست قیمت پمپ صنعتی kyp مس داف

طراحی پمپ kyp مس داف

  • پمپ های گریز از مرکز مکش تک مرحله ای ، انتهایی ابعاد اصلی پمپ با DIN 24256 سازگار است (ISO 2858)
  • از پروانه یک ورودی ، نوع بسته استفاده می شود.
  • از پره های شعاعی در پشت پروانه ها برای پایین آوردن پروانه استفاده می شود جهت متعادل کردن فشار ورودی و خروجی (نیروی محوری).
  • پمپ و موتور به وسیله شاسی به هم متصل می شوند. اتصال روی صفحه پایه مشترک.
  • نگهداری پمپ بسیار آسان است. شافت و غیره و قسمتهای چرخان را می توان بدون از بین بردن مکش ، تعویض نمود
  • از آنجا که پمپ از بسیاری از قطعات استاندارد استفاده می کند ، قطعات یدکی نیز وجود دارد و به راحتی در دسترس است.
  • این پمپ ها طوری طراحی شده اند که دیگر نیازی به خنک سازی خارجی وجود ندارد.

لیست قیمت پمپ صنعتی kyp مس داف

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ kyp مس داف درج شده

پمپ-صنعتی-kyp-مس-داف
Price Capacity Head Out (inch) IN (inch) Model NO
247.000.000 30 40 DN32 DN50 KYP 32-160 1
262.000.000 30 60 DN32 DN50 KYP 32-200 2
382.000.000 30 100 DN32 DN50 KYP 32-250 3
253.000.000 55 40 DN40 DN65 KYP 40-160 4
269.000.000 55 70 DN40 DN65 KYP 40-200 5
399.000.000 55 90 DN40 DN65 KYP 40-250 6
262.000.000 80 40 DN50 DN65 KYP 50-160 7
283.000.000 80 60 DN50 DN65 KYP 50-200 8
403.000.000 80 90 DN50 DN65 KYP 50-250 9
130 30 DN65 DN80 KYP 65-125 10
370.000.000 130 40 DN65 DN80 KYP 65-160 11
386.000.000 150 70 DN65 DN80 KYP 65-200 12
433.000.000 150 100 DN65 DN80 KYP 65-250 13
394.000.000 200 40 DN80 DN100 KYP 80-160 14
437.000.000 250 70 DN80 DN100 KYP 80-200 15
473.000.000 300 100 DN80 DN100 KYP 80-250 16
457.000.000 400 60 DN100 DN125 KYP 100-200 17
620.000.000 400 80 DN100 DN125 KYP 100-250 18