لیست قیمت پمپ خطی mr ابارا

قیمت های پمپ سیرکولاتور خطی در لیست قیمت پمپ سیرکوله MR مشخص شده است اما برای گرفتن تخفیف می توانید با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید. همان طور که مشاهده می فرمایید در لیست قیمت پمپ سیرکوله MR قیمت انواع پمپ های سیرکولاتور خطی ذکر شده است.

پمپ خطی mr
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
57,715,500 MR 43/1/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 1
57,715,500 MR 43/1.5/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 2
57,715,500 MR 43/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 3
57,715,500 MR 43/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 4
64,310,000 MR 53/1/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 5
64,310,000 MR 53/1/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 6
64,310,000 MR 53/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 7
70,130,600 MR 53/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 8
70,130,600 MR 63/1/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 9
70,130,600 MR 63/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 10
70,130,600 MR 63/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 11