Project Description

لیست قیمت پمپ خطی mr ابارا

قیمت های پمپ سیرکولاتور خطی در لیست قیمت پمپ سیرکوله MR مشخص شده است اما برای گرفتن تخفیف می توانید با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید. همان طور که مشاهده می فرمایید در لیست قیمت پمپ سیرکوله MR قیمت انواع پمپ های سیرکولاتور خطی ذکر شده است.

پمپ خطی mr
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
24,819,300 MR 43/1/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 1
24,819,300 MR 43/1.5/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 2
24,819,300 MR 43/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 3
24,819,300 MR 43/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 4
27,653,300 MR 53/1/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 5
27,653,300 MR 53/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 6
27,653,300 MR 53/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 7
30,160,300 MR 63/1/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 8
30,160,300 MR 63/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 9
30,160,300 MR 63/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 10