لیست قیمت پمپ زمینی چدنی FSA ابارا

طبق لیست قیمت پمپ سری FSA مدل های مختلفی دارد که قیمت آنها در جدول زیر ذکر شده است. جهت دریافت اطلاعات دقیق می توانید به صحفه الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی FSA ابارا مراجعه فرمایید همچنین جهت دریافت بهترین قیمت با کارشناسان فروش ایران ابار تماس بگیرید.

پمپ-fsa-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
196,243,600 50X40 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 1
51.5/52.2/53.7/55.5
204,375,000 65X50 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 2
53.7/55.5/57.5
232,420,700 65X50 FS2JA 511/515 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 3
203,263,200 80X65 FS2GA 55.5/57.5 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 4
231,864,800 80X65 FS2HA 511/515 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 5
293,689,600 80X65 FS2JA 518/522 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 6
378,360,800 80X65 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 7
232,791,300 100X80 FS2GA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 8
57.5/511/515
304,753,100 100X80 FS2HA 518/522 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 9
336,319,500 100×80 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 10
530/537/545
419,333,900 100X80 FS2GCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 11
735,553,800 100X65 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 12
427,574,300 100X80 FS2HCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 13
660,943,300 125X100 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 14
522/530
617,277,900 125X100 FS2JCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 15
630,434,200 125X100 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 16
722,125,000 150X125 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 17
57.5/511/515
809,968,100 150X125 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 18
515/518/522
1,254,088,600 150X125 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 19
530/537
1,330,835,500 150X125 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 20
1,181,821,600 150X100 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 21
1,367,492,200 200X150 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 23
1,734,386,200 200X150 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 24
2,684,811,700 200X150 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 25
3,163,463,400 250X200 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 26