توضیحات

لیست قیمت پمپ زمینی چدنی FSA ابارا

طبق لیست قیمت پمپ سری FSA مدل های مختلفی دارد که قیمت آنها در جدول زیر ذکر شده است. جهت دریافت اطلاعات دقیق می توانید به صحفه الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی FSA ابارا مراجعه فرمایید همچنین جهت دریافت بهترین قیمت با کارشناسان فروش ایران ابار تماس بگیرید.

پمپ-fsa-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
151,695,300 50X40 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 1
51.5/52.2/53.7/55.5
157,984,600 65X50 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 2
53.7/55.5/57.5
179,653,800 65X50 FS2JA 511/515 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 3
157,123,500 80X65 FS2GA 55.5/57.5 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 4
179,217,800 80X65 FS2HA 511/515 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 5
227,025,200 80X65 FS2JA 518/522 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 6
292,468,800 80X65 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 7
179,937,200 100X80 FS2GA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 8
57.5/511/515
235,570,800 100X80 FS2HA 518/522 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 9
261,065,900 100×80 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 10
530/537/545
324,155,100 100X80 FS2GCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 11
568,587,600 100X65 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 12
330,520,700 100X80 FS2HCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 13
510,926,600 125X100 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 14
522/530
477,169,300 125X100 FS2JCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 15
487,339,000 125X100 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 16
558,210,800 150X125 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 17
57.5/511/515
626,117,800 150X125 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 18
515/518/522
969,446,000 150X125 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 19
530/537
1,028,763,800 150X125 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 20
911,043,800 150X100 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 21
150X100 FS2NA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 22
1,057,103,800 200X150 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 23
1,340,721,800 200X150 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 24
2,075,447,200 200X150 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 25
2,445,458,600 250X200 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 26