لیست قیمت پمپ آتشنشانی FSPA ابارا

لیست قیمت پمپ ابارا سری FSPA تهیه شده براساس انواع مدل پمپ آتش نشانی چدنی می باشد که در جدول زیر تهیه کرده ایم. پمپ ها آتش نشانی ابارا مطابق با استاندارد NFPA -20 هستند. اگر به دنبال دریافت بهترین قیمت پمپ آتش نشانی هستنید پیشنهاد می کنیم با کارشناسان فنی ما تماس بگیرید.

پمپ-آتشنشانی-fspa-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
966.906.000 43 FSPA پمپ آتشنشانی 1
1.221.290.000 54 FSPA پمپ آتشنشانی 2
1.831.908.000 64 FSPA پمپ آتشنشانی 3