توضیحات

لیست قیمت پمپ طبقاتی MATRIX ابارا

همان طور که در لیست قیمت پمپ طبقاتی matrix ملاحظه می فرمایید قیمت هر یک از پمپ ها متفاوت است و نوع و مدل هر پمپ به صورت جداگانه ذکر شده است. کارشناسان فروش ما آماده پاسخ گویی به سوالات فنی شما عزیزان می باشند همچنین می توانید از کارشناسان فروش تخفیف ویژه ای دریافت نمایید.

پمپ-طبقاتی-matrix-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
139,966,900 MATRIX/E 3-6T 0.9 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 1
167,369,500 MATRIX 3-7T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 2
164,219,400 MATRIX 3-7T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 3
168,514,000 MATRIX 3-8T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 4
164,590,000 MATRIX 3-8T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 5
177,561,000 MATRIX/E 3-9T 1.5 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 6
174,236,500 MATRIX 3-9T 1.5 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 7
175,402,800 MATRIX/E 5-6T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 8
172,023,800 MATRIX 5-6T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 9
183,381,600 MATRIX E 5-7T 1.5 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 10
179,948,100 MATRIX 5-7T 1.5 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 11
186,444,500 MATRIX E 5-8 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 12
195,774,900 MATRIX 5-8 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 13
208,320,800 MATRIX 5-9 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 14
204,375,000 MATRIX 5-9 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 15
212,451,900 MATRIX 10-5 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 16
207,710,400 MATRIX 10-5 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 17
216,419,500 MATRIX/E 10-6T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 18
212,255,700 MATRIX 10-6T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 19
373,335,900 MATRIX 18-6 T 4 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 20