پمپ کفکش شناور Amacan S

از کفکش شناور amacan s برای نصب در لوله های تخلیه بکار می رود. این پمپ با پروانه جریان مخلوط و به صورت تک مرحله ای تولید می شود.

از شناور amacan s برای پمپاژ آب فاقد مواد رشته ای در ایستگاه های پمپاژ آبیاری و زهکشی ، سیستم های تامین آب عمومی ، آلودگی آب و کنترل سیل استفاده می شود.

مشخصات فنی پمپ amacan s

 • حداکثر حجم آبدهی : از 500 تا 21600 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آبدهی: 2.5 تا 55 متر
 • تعداد ورودی پروانه: تک
 • جنس پروانه : cc480K , cc333g
 • نوع نصب: به صورت خطی
 • حداکثر دمای مجاز مایع : 40 درجه سانتیگراد
 • نوع نصب: به صورت عمودی

کاربرد پمپ Amacan s شرکت ksb

 • آب و میعانات خنک کننده
 • انرژی
 • کنترل سیل
 • فاضلاب صنعتی
 • آبیاری
 • دریاچه ، استخراج آب سد
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

سایر محصولات پمپ ksb