پمپ پمپ خطی Calio Z ksb

پمپ خطی calio z ksb برای سیستم های گرمایش ، تهویه ، تهویه هوا و بازیابی گرما ، سیستم های خنک کننده ، سیستم های چرخش صنعتی استفاده می شود.

مشخصات فنی پمپ calio z

 • حداکثر حجم آبدهی : از 0 تا 52 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آبدهی: 00 تا 12 متر
 • نوع نصب: به صورت خطی
 • حداکثر دمای مجاز مایع : 110 درجه سانتیگراد
 • نوع نصب: به صورت افقی
 • تحمل فشار بار 16 بار

کاربرد پمپ calio z شرکت ksb

 • خدمات ساختمان
 • کنترل سیل
 • گرمایش / تهویه / تهویه هوا
 • مهندسی صنایع
 • فرایندهای خاص
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

سایر محصولات پمپ ksb