پمپ بشقابی استیل CP-ST پدرولا

پمپ بشقابی استیل cp-st پدرولا مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که در آن خورندگی وجود ندارد. این پمپ های گریز از مرکز به دلیل ویژگی های طراحی خود برای استفاده در مصارف خانگی ، کشاورزی و صنعتی توصیه می شود. تمام اجزای در تماس با مایع پمپ شده از جنس استنلس استیل AISI 304 یا AISI 316L هستند و بنابراین بهداشت کامل و مقاومت حداکثر در برابر خوردگی را تضمین می کنند.
پمپ باید در محیط بسته یا نصب شود

 • پوسته
 • پروانه
 • کاسه سیل
 • سیل مکانیکی
 • شفت
 • واسطه
 • دیفیوزر
 • نوع مایع: آب تمیز
 • مورد استفاده: خانگی ، صنعتی ، کشاورزی
 • نوع شاسی: زمینی
 • جزء دسته گریز از مرکز
 • حجم آبدهی: 16.2 متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع آبدهی: 45 متر
 • دمای مایع: 10- تا 90+ درجه سانتیگراد
 • دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 • مکش کاری: 7 متر
 • حداکثر فشار کاری: 6 بار برای
   • CP 100-130-132-150-158 ST4
   • CP 100-130-132-150-158 ST6
  • 8 بار برای
   • CP 170-170M ST4
   • CP 170-170M ST6
   • CP 180-190-200 ST4
   • CP 180-190-200 ST6
 • سیستم های آبیاری
 • سیستم های خنک کننده
 • سیستم های تهویه مطبوع
 • سیستم های آبرسانی
 • انتقال مایعات
 • سیستم های فشار
 • تصفیه خانه ها
 • پمپ های آبیاری
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

مشخصات فنی پمپ CP-ST پدرولا


Model

Phase

power

performance

kW

HP

Q

H
CPm 100-st4
1~ 0.25 0.33 10-90 15.5-6.5
CP 100-st4 3~ 0.25 0.33 10-90 15.5-6.5
CPm 130-st4 1~ 0.37 0.50 10-100 21.5-9
CP 130-st4 3~ 0.37 0.50 10-100 21.5-9
CPm 132-st4 1~ 0.55 0.75 20-120 23-12
CP 132-st4 3~ 0.55 0.75 20-120 23-12
CPm 150-st4 1~ 0.75 1 20-150 31-14
CP 150-st4 3~ 0.75 1 20-150 31-14
CPm 158-st4 1~ 0.75 1 10-120 35.5-19
CP 158-st4 3~ 0.75 1 10-120 35.5-19
CPm 170-st4 1~ 1.1 1.5 10-140 40-20
CP 170-st4 3~ 1.1 1.5 10-140 40-20
CPm 170m-st4 1~ 1.1 1.5 20-160 35.5-19
CP 170m-st4 3~ 1.1 1.5 20-160 35.5-19
CPm 180-st4 1~ 1.1 1.5 40-230 30-13
CP 180-st4 3~ 1.1 1.5 40-230 30-13
CPm 190-st4 1~ 1.5 2 40-250 35-15.5
CP 190-st4 3~ 1.5 2 40-250 35-.15.5
CPm 200-st4 1~ 2.2 3 40-270 55-36
CP 200-st4 3~ 2.2 3 40-270 43-18
CPm 100-st6 1~ 0.25 0.33 10-90 15.5-6.5
CP 100-st6
3~ 0.25 0.33 10-90 15.5-6.5
CPm 130-st6
1~ 0.37 0.50 10-100 21.5-9
CP 130-st6
3~ 0.37 0.50 10-100 21.5-9
CPm 132-st6
1~ 0.55 0.75 20-120 23-12
CP 132-st6
3~ 0.55 0.75 20-120 23-12
CPm 150-st6
1~ 0.75 1 20-150 31-14
CP 150-st6
3~ 0.75 1 20-150 31-14
CPm 158-st6
1~ 0.75 1 10-120 35.5-19
CP 158-st6
3~ 0.75 1 10-120 35.5-19
CPm 170-st6
1~ 1.1 1.5 10-140 40-20
CP 170-st6
3~ 1.1 1.5 10-140 40-20
CPm 170m-st6
1~ 1.1 1.5 20-160 35.5-19
CP 170m-st6
3~ 1.1 1.5 20-160 35.5-19
CPm 180-st6
1~ 1.1 1.5 40-230 30-13
CP 180-st6
3~ 1.1 1.5 40-230 30-13
CPm 190-st6
1~ 1.5 2 40-250 35-15.5
CP 190-st6
3~ 1.5 2 40-250 35-15.5
CPm 200-st6
1~ 2.2 3 40-270 43-18
CP 200-st6 3~ 2.2 3 40-270 43-18
پمپ-پدرولا-cp-st

محصولات مشابه با پمپ CP-st پدرولا