درباره پمپ محیطی PQ پدرولا

ویژگی های هیدرولیکی این پمپ ها ، همراه با فشردگی آنها ، باعث می شود پمپ محیطی PQ پدرولا برای استفاده در مصارف خانگی و صنعتی مناسب باشند.
پمپ محیطی PQ پدرولا مناسب برای استفاده با آب تمیز و حاوی ذرات ساینده و مایعات که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آن ساخته شده ، تهاجمی ندارند.
پمپ باید در یک محیط بسته نصب شده باشد.

 • پوسته
 • پروانه
 • کاسه سیل
 • سیل مکانیکی
 • شفت
 • واسطه
 • دیفیوزر
 • نوع مایع: آب تمیز
 • مورد استفاده: خانگی ، مصارف کوچک
 • نوع شاسی: زمینی
 • جزء دسته محیطی
 • حجم آبدهی: 5.4 متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع آبدهی: 100 متر
 • دمای مایع: 10- تا 90+ درجه سانتیگراد
 • دمای محیط:10- تا 40+ درجه سانتیگراد
 • مکش کاری: 8 متر
 • حداکثر فشار کاری: 6 بار برای PQ 60 ، PQ 65
  • 7 بار PQ 70 ، PQ 80
  • 10 بار برای PQ 90 ، PQ 100 ، PQ 200 ، PQ 300
 • سیستم های آبیاری
 • سیستم های خنک کننده
 • سیستم های تهویه مطبوع
 • سیستم های آبرسانی
 • انتقال مایعات
 • سیستم های فشار
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

مشخصات فنی پمپ PQ پدرولا


Model

Phase

power

performance

kW

HP

Q

 H
PQm 60
1~ 0.25 0.33 10-60 15-7
PQ 60 3~ 0.25 0.33 10-60 15-7
PQm 65 1~ 0.37 0.50 10-80 22-14
PQ 65 3~ 0.37 0.50 10-80 22-14
PQm 70 1~ 0.55 0.75 20-120 22.5-12
PQ 70 3~ 0.55 0.75 20-120 22.5-12
PQm 80 1~ 0.75 1 20-120 29-15
PQ 80 3~ 0.75 1 20-120 29-15
PQm 90 1~ 0.75 1 10-90 34-25
PQ 90 3~ 0.75 1 10-90 34-25
PQm 100 1~ 1.1 1.5 30-120 38-22
PQ 100 3~ 1.1 1.5 30-120 38-22
PQm 200 1~ 1.1 1.5 30-160 35-19
PQ 200 3~ 1.1 1.5 30-160 35-15
PQm 300 1~ 1.5 2 30-140 46-26
PQ 300 3~ 1.5 2 30-140 46-26
PQm 60-bs 1~ 2.2 3 30-150 55-36
PQ 60-bs 3~ 2.2 3 30-150 55-36
PQm 65-bs 1~ 1.1 1.5 50-200 31-20
PQ 65-bs 3~ 1.1 1.5 50-200 31-20
PQm 81 1~ 1.5 2 50-220 36-23
PQ 81 3~ 1.5 2 50-220 36-23
PQm 81-bs 1~ 2.2 3 50-240 42.26
PQ 81-bs 3~ 2.2 3 50-250 45.5-27
پمپ-محیطی-pq-پدرولا

محصولات مشابه با پمپ PQ پدرولا