درباره پمپ شناور SF6 ابارا

درباره پمپ شناور SF6 ابارا

پمپ شناور SF6 از نوع پمپ گریز از مرکز 6 اینچی می باشند. جنس پوشش تخلیه و مکش در پمپ شناور SF6 از جنس چدن است. پوشش بیرونی ، فاصله دهنده ها ، حلقه های لرز ، دریچه بدون سوختگی ، محافظت از کابل و شبکه مکش از استیل 304 می باشند.  شافت پمپ شناور SF6 از جنس استیل 420 است.

کاربرد پمپ شناور SF6

پمپ SF6 مناسب برای سیستم های آبرسانی برای مصارف عمرانی و صنعتی ، سیستم های تحت فشار ، آبیاری ، قنات های می باشند.

مشخصات کلی پمپ شناور SF6

• هد پمپ SF6 از 7 تا 362 متر
• ظرفیت 3 تا 66 متر مکعب در ساعت
• حداکثر دمای مایع 30 درجه سانتی گراد
• حداکثر میزان شن و ماسه 50 ppm
• MEI> 0،4 در هر SF6 R10
• MEI> 0،6 در هر SF6 R13

  • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
  • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
  • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
  • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
  • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

محصولات مشابه با پمپ شناور ابارا