درباره پمپ کفکش SSA ابر ABR

محدوده عملکرد لجنکش پروانه ورتکس SSA

 • بیشینه دمای سیال وورودی به پمپ 40+
 • محدوده PH از 10-4
 • بیشینه قطر ذرات مجاز در سیال 50mm
 • فرکانس برق مجاز 50Hz
 • محدوده مجاز تغییر ولتاژ %10

کاربرد های لجن کش پروانه ورتکس SSA

 • آبیاری و زه کشی مزارع و باغات
 • استحصال آب از چاه
 • مصارف خانگی و صنعتی و ساختمانی
 • پرورش ماهی و آبزیان دریایی

ویژگی لجن کش پروانه ورتکس SSA

 • وزن کم و ابعاد کوچک
 • مقاومت بالای اجزای خارجی پمپ در برابر خوردگی
 • پروانه از نوع ورتکس جهت تسهیل عبور ذرات با قطر بالاتر
 • دارای فلوتر
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ-لجنکش-ssa-ابر

محصولات مشابه با پمپ ssa ابر