درباره پمپ کفکش خردکن دار SSD ابر

 • مشخصات فنی پمپ لجنکش SSD
 • محدوده PH از 10-4
 • بیشینه چگالی سیال 1200
 • فرکانس برق مجاز 50 هرتز
 • ولتاژ مجاز برق برای موتور تک فاز 220V
 • ولتاژ برق مجاز برای موتور سه فاز 380V
 • محدوده مجاز تغییر ولتاژ %10

کاربرد های پمپ لجن کش خردکن دار SSD

 • پمپاژ فاضلاب خانگی
 • پمپاژ آب های آلوده
 • مصارف آبزی پروری

ویژگی پمپ لجن کش چدنی SSD

 • پروانه از نوع نیمه باز
 • جنس بدنه پمپ و براکت موتور از چدن
 • جنس پروانه از چدن داکتیل
 • دارای کاتر
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ-لجنکش-ssd-ابر

محصولات مشابه با پمپ SSD ابر