درباره پمپ اتانرم 160-32 پمپیران

درباره پمپ گریز از مرکز مدل 160-32 پمپیران

پمپ گریز از مرکز پمپیران مدل 160-32 را جزء پمپ های مکانیکی و در گروه پمپ های با جابجایی غیر مثبت قرار می گیرند، پمپ گریز از مرکز پمپیران مدل 160-32 با چرخیدن یک پروانه در داخل خود انرژی را به سیال انتقال داده و فشار تولید شده از پروانه ها باعث حرکت سیال می شود. پمپ ها گریز از مرکز پمپیران با دو نام دیگر نیز معروف هستند و با نام های پمپ سانتریفیوژ پمپیران ، پمپ اتانورم پمپیران مدل 160-32 نیز شناخته می شوند. پمپ سانتریفیوژ پمپیران دارای پروانه پمپ با بالانس دینامیکی بوده و محور به وسیله سیل مکانیکی و یا نوار گرافیتی آب بندی می شوند. محور پمپ سانتریفیوژ پمپیران مدل 160-32 توسط بوش فولاد کروم نیکل قابل تعویض، محافظت می گردد. نیروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ گریز از مرکز پمپیران مدل 160-32 از مرکز توسط دو عدد بلبرینگ گریس کاری شده که در یک طرف پروانه واقع شده اند تحمل می شود.

مشخصات فنی پمپ گریز از مرکز مدل 160-32 پمپیران

  • قطر دهانه خروجی پمپ 32 میلی متر
  • دبی پمپ (ظرفیت) 6 تا 28 متر مکعب در ساعت
  • هد پمپ (ارتفاع) 4.3 تا 39 متر
  • قطر پروانه (در حالت فول) 169 میلی متر
  • درجه حرارت سیال در آببندی
    • با نوار گرافیت: از 50- تا 110 درجه سانتی گراد
  • درجه حرارت سیال در آببندی
    • با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتی گراد

اجزاء پمپ گریز از مرکز مدل 160- 32 پمپیران

پمپ گریز از مرکز افقی، با محفظه حلزونی، یک طبقه، پروانه سر آویز، موتورجدا، تک مکشه مرکزی و از نظر ابعاد و عملکرد مطابق EN733 می باشد.

سایر محصولات پمپ گریز از مرکز پمپیران