درباره پمپ چدنی 3DPF

پمپ سانتریفیوژ 3DPF که از سری پمپ های افقی می باشد که بدون موتور و دارای پروانه استیل هستند.

از پمپ سانترییفوژ 3DPF ابارا جهت سیستم های شستشو، افزایش فشار آب و در مصارف صنعتی و کشاورزی استفاده می شود. از پمپ سانتریفیوژ چدنی 3DPF ابارا در آب های تمیز قابل استفاده می باشد و همچنین جنس پوسته الکتروپمپ سانتریفیوژ 3DPF ابارا از چدن و پروانه پمپ چدنی3DPF از جنس استیل 304 می باشد که در حداکثر دمای 90 درجه سانتیگراد استفاده میگردد.

 • پوسته
 • پروانه
 • سیل مکانیکی
 • شفت
 • واسطه
 • حداکثر فشار 10 بار
 • حداکثر دما بین 5 تا 90 درجه سانتی گراد
 • موجود با موتور تک فاز و سه فاز
 • دور موتور می تواند از 1450 یا 2900 کوپل شود بستگی به شرایط دارد.
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

محصولات مشابه با پمپ 3dpf