درباره پمپ لجنکش DVS ابارا

پمپ کف کش DVS

پمپ کف کش DVS ابارا برای جابجایی آب های فاضلاب و آبهای آلوده می باشد. الکترو پمپ کف کش DVS ابارا با بدنه پمپ، پروانه نیمه گرد ( یا به اصطلاح Vortex ) محور یا همان شفت با جنس استیل 403 است.

سیل مکانیکی پمپ کف کش DVS

 • طرف پروانه ای SiC / SiC / NBR
 • طرف موتور کربن / سرامیک / NBR
 • پوسته
 • پروانه
 • سیل مکانیکی
 • شفت
 • واسطه

مشخصات پمپ کف کش DVS

 • حداکثر فشار از 5.3 تا 23 متر
 • ظرفیت 6 تا 60 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر دمای مایع 40 درجه سانتی گراد
 • حداکثر عبور اندازه جامد در پمپ کف کش DVS
 • 21 میلی متر (50DVS)
 • 33 میلی متر (65DVS و 80DVS 1.5 کیلو وات)
 • 41 میلی متر (65DVS و 80DVS 2.2، 3.7 کیلو وات)
 • حداکثر طول اجسام فیبری در الکترو پمپ کف کش DVS
 • 100 میلی متر (50 DVS)
 • 200 میلی متر (65DVS و 80DVS 1.5 کیلو وات)
 • 245 میلی متر (65DVS و 80DVS 2.2، 3.7 کیلو وات)
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

محصولات مشابه با پمپ dvs