توضیحات

پمپ اتابلوک نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید سهند از نوع سانتریفوژ یک طبقه ای و end-suction هستند که در زمینه های متفاوتی از جمله سیستمهای آبرسانی و تاسیساتی مختلف می توان از آن استفاده کرد . بدنه این محصول از نوع چدن GG25 و شفت آن از نوع فولاد CK45 یک تکه بدون نیاز به شاسی کردن می باشد و همچنین کلاس حفاظتی آن IP54 و آببندی آن از نوع سیل مکانیکی می باشد.

مشخصات فنی پمپ اتابلوک نوید موتور

 • فشار کاری: 16 بار
 • دور موتور 1450-2900 دور
 • تحمل حرارت 10- تا 120 درجه سانتیگراد
 • حجم آبدهی: 400 متر مکعب
 • ارتفاع آبدهی: تا 92 متر

کاربرد پمپ اتابلوک نوید موتور

 • سیستمهای انتقال آب و تصفیه
 • آبیاری و زهکشی
 • تاسیساتی ( گرمایش و سرمایش )
 • استخری
 • آتش نشانی

انواع پمپ اتابلوک نوید موتور

2 POL 4 POL
 • G 32-160 / 30
 • G 32-160 / 40
 • G 32-200 / 40
 • G 32-250 / 55
 • G 32-250 / 75
 • G 32-250 / 110
 • G 32-250 / 150
 • G 40-160 / 55
 • G 40-200 / 55
 • G 40-200 / 75
 • G 40-200 / 110
 • G 40-250 / 110
 • G 40-250 / 150
 • G 40-250 / 220
 • G 50-160 / 55
 • G 50-160 / 75
 • G 50-200 / 110
 • G 50-200 / 150
 • G 50-200 / 185
 • G 50-250 / 110
 • G 50-250 / 150
 • G 50-250 / 185
 • G 50-250 / 220
 • G 32-160 / 07
 • G 32-250 / 22
 • G 40-160 / 07
 • G 40-200 / 11
 • G 40-200 / 15
 • G 40-250 / 30
 • G 40-315 / 30
 • G 40-315 / 40
 • G 50-160 / 15
 • G 50-200 / 22
 • G 50-250 / 30
 • G 50-250 /40
 • G 50-315 / 55
 • G 50-315 / 75
 • G 65-125 / 11
 • G 65-125 / 15
 • G 65-160 / 22
 • G 65-200 / 40
 • G 65-250 / 55
 • G 65-250 / 75
 • G 65-315 / 110
 • G 80-200 / 40
 • G 80-200 / 55
 • G 80-250 / 75
 • G 80-250 / 110
 • G 80-315 / 150
 • G 100-160 / 40
 • G 100-200 / 150
 • G 100-315 / 150
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

سایر محصولات نوید موتور