پمپ صنعتی ykf مس داف Masdaf

 • در پمپ ykf سیستم دنده ها به صورتی است که “دنده در یک چرخ دنده” فقط دو قسمت متحرک دارد. و نوع طراحی آن عملکرد قابل اعتماد و کارآمد برای همه قطعات کارایی مثبت دارد
 • مایعاتی که قرار است توسط پمپ دنده ای پمپ شوند باید تمیز باشند
 • جابجایی مثبت مایع با پر کردن شکاف بین روتور و دنده های چرخ دنده  حاصل می شود و این چرخش باعث حرکت مایع شود.
 • آب بندی توسط مکانیکال سیل انجام می شود.
 • قطعه هلالی شکل روی درپوش پمپ به عنوان آب بند عمل می کند

مشخصات فنی پمپ صنعتی ykf مس داف

 • فشار کاری: 40 بار
 • دور موتور 1500-1دور
 • حجم آبدهی: 1 تا 200 متر مکعب
 • ارتفاع آبدهی: 30 تا 90 متر
 • تحمل حرارت: 0-200 درجه

کاربرد پمپ صنعتی ykf مس داف

 • مخازن خدمات نفت سوخت، نفت گاز، گازوئیل
 • مخازن.
 • در مقیاس کوچک گردش روغن داغ
 • مایعات نیم ویسکوز صنعت در حال پمپاژ هستند
 • روند
 • پزشکی، شیمی و صنایع شوینده
 • صنایع غذایی
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ ykf مس داف

سایر محصولات پمپ صنعتی مس داف