پمپ آتش نشانی yph nfpa مس داف Masdaf

 • پمپ yph nfpa به صورت تک مرحله ای، شفت عمودی و پمپ ها از نوع گریز از مرکز هستند
 • پروانه از نوع بسته و با سیستم تک مکش به صورت دینامیکی می باشد
 • پمپ و موتور به وسیله یک شفت به هم متصل می گردد
 • نگهداری و تعمیر به راحتی انجام می شود قابلیت جدا شدن پمپ به راحتی وجود دارد
 • مطابق با استاندارد آتش نشانی NFPA

مشخصات فنی پمپ آتش نشانی yph nfpa مس داف

 • حجم آبدهی: 34 تا 170 متر مکعب
 • ارتفاع آبدهی: 30 تا 140 متر

کاربرد پمپ آتش نشانی yph nfpa مس داف

 • بیمارستان ها
 • دفاتر
 • فرودگاه ها
 • کارخانه ها
 • نیروگاه ها
 • مدارس
 • داروخانه ها
 • انبار
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

سایر محصولات پمپ آتش نشانی مس داف