کاربرد مکانیکال سیل KSB 5KSCB2T

مکانیکال سیل ۵KSCB2T ksb مناسب برای پمپ های سری CPK / CPKN / MegaCPK است.

کاربرد:

  • صنایع شیمی
  • پترو شیمی

طراحی به صورت کارترج تکی

  • تحمل فشار
    • ۲۵ بار در حالت داینامیک
    • ۳۷٫۵ بار در حالت استاتیک
  • تحمل حرارت از ۵ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد.

فواید مکانیکال سیل 5KSCB2T ksb

مکانیکال سیل ۵KSCB2T ksb تک کارتریج نصب آسان را بدون تنظیم ابعاد برای کاربران ایجاد می کند. داری یک درپوش هستند که کیفیت بهتر کارتریج را تضمین می کند. مکانیکال سیل ۵KSCB2T ksb طبق استاندارد های جهانی طراحی شده است. مدل های MegaCPK و CPKN کاملاً مناسب نصب پمپ های شیمیایی استاندارد، متناسب است.

سایر محصولات مکانیکال سیل ksb آلمان