درباره مکانیکال سیل 4C

مکانیکال سیل 4C مناسب برای پمپ های CPK / CPKN KSB و بیشترین کاربرد را در صنایع شیمیایی و پتروشیمی دارد.

مشخصات مکانیکال سیل 4C

 • فشار عملیاتی :
  • حداکثر ۲۵ بار ، پویا
  • حداکثر ۳۷،۵ بار ، استاتیک
 • دما: ۲۰
  • تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد

فواید مکانیکال سیل ۴C

 • مکانیکال سیل ۴C متناسب با فضای نصب مخروطی پمپ و برای مایعات با مواد جامد مناسب است.
 • طراحی ثابت دارد ، پیچ های متعدد واقع در خارج از محفظه مورد استفاده قرار می گیرد جهت محکم بسته شدن ، بنابراین پیچ های بزرگ نسبت به آلودگی حساس نیستند.
 • در صورت تماس با اسید و مواد شیمیایی خوردگی در آنها بوجود نمی آید

سایر محصولات مکانیکال سیل ksb آلمان