همزن CXC اینوکسپا

عملکرد همزن CXC اینوکسپا

همزن cxc اینوکسپا خارج از مرکز مونتاژ می شوند ، از چرخش محصول هم زده جلوگیری می کند ، بنابراین از نصب انحراف جریان جلوگیری می شود.
مهر و موم مکانیکی به عنوان مانع اطمینان از طوفان زدگی ، خلاuum یا فشار در داخل مخزن است. اصل کار بستگی به نوع ملخ مورد استفاده دارد.

کاربرد همزن CXC اینوکسپا

اینوکسپا طیف گسترده ای از همزن ها را برای کار در مخازن آب بندی شده در نظر گرفته شده برای برخی از فرآیندهای استریل صنعت دارویی طراحی کرده است.
از همزن cxc اینوکسپا می توان تحت فشار ، فشار اتمسفر یا خلا استفاده کرد. آنها همچنین می توانند در دستگاه های تخمیر ترکیب شوند. رایج ترین کاربردها ، نگهداری از کشت های سلول و پلاسما ، تهیه انواع فرمولاسیون های دارویی است.

طراحی و ویژگی های همزن CXC اینوکسپا

 • آپشن های آب بندی:
  • single mechanical seal for possible dry running
  • flushed single mechanical seal
  • pressurised double mechanical seal
 • پروانه به شفت جوش خورده است و یا به وسیله ی هاب های خاص واشردار ( hubs with gaskets ) بر روی شفت ثابت شده است.
 • سیستم های*(CIP) و * (SIP) با کاربرد آسان
 • اجزاء همزننده ی گوناگون موجود می باشند.

جنس قطعات همزن CXC اینوکسپا

 • قطعات در تماس با محصول: استنلس استیل AISI 316
 • پایه : GG-15
 • واشر (استاندارد): EPDM مطابق با FDA 177.2600
 • آب بند مکانیکی (استاندارد): C/SiC/EPDM
 • پرداخت سطحی: Ra ≤ 0,5 μm

جنس قطعات همزن CXC اینوکسپا

 • واشرها ( Gaskets ): مواد متفاوت
 • مکانیکال سیل: مواد متفاوت و پیکربندی های متفاوت
 • پوشش موتور
 • محافظهای موتور در سطح های متفاوت

سایر محصولات اینوکسپا اسپانیا