درباره پمپ لجنکش BEST ONE ابارا

درباره پمپ کف کش استیل BEST One ابارا

الکترو پمپ کفکش BEST One توسط شرک ابارا (Ebara) در انواع مختلفی تولید و بهره برداری می شود. از جمله انواع الکترو پمپ کف کش مستغرق تمام استیل BEST ابارا می توان به مدل های BEST 1,2,3,4,5 اشاره کرد.

در نهایت هدف از تولید الکترو پمپ کف کش تمام استیل BEST ابارا  جهت استفاده درون آبهایی که دارای مواد جامد هستند می باشد.

اجزا الکترو پمپ کف کش تمام استیل BEST One ابارا عبارت است از:

از جمله اجزاء الکتروپمپ کف کش تمام استیل BEST ابارا پوسته ، پروانه ، موتور ، سیل مکانیکی ، کاسه ( محل قرار گیری سیل) ، شفت و مایع روغن کاری را نام برد. قطعات جانبی مختلفی تولید کرده است که به قابلیت های این مدل می افزاید و جهت مصارف مختلفی کاربرد دارد.

از انواع مدل های کفکش Best One ابارا می توان به:

Best One ، Best One Vox

مشخصات فنی لجنکش Best One

 • حداکثر ارتفاع : 1.8 تا 8.3 متربرای Best One
 • حداکثر ارتفاع : 1.5 تا 6 متربرای Best One Vox
 • حداکثر حجم مایع: 1.2 تا 10.2 متر مکعب
 • حداکثر عمق : 5 متر
 • تحمل حرارت مایع : تا 50 درجه سانتیگراد
 • حداکثر ماده جامد قابل عبور: 10 میلیمتر برای Best One
 • حداکثر ماده جامد قابل عبور: 20 میلیمتر برای Best One Vox
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

محصولات مشابه با پمپ کفکش best one