توضیحات

لیست قیمت کفکش best ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ کفکش Best زیر قیمت انواع کف کش تمام استیل ذکر شده است که بر اساس تک فاز بودن و یا سه فاز بودن همچنین مدل پمپ قیمت آنها متفاوت است. همان طور که مشاهده می فرمایید در لیست قیمت پمپ کفکش Best مدل پمپ را در ستون جداگانه ای ذکر شده است. در صورت نیاز کارشناس فروش آماده پاسخ گویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

پمپ-best-one-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
61,868,400 BEST ONE MA کف کش تمام استیل تکفاز جدید 1
61,868,400 BEST ON MA-VOX کف کش تمام استیل تکفاز جدید پروانه ورتکس 2
121,022,700 BEST 2MA کف کش تمام استیل تکفاز 3
145,951,000 BEST 3MA کف کش تمام استیل تکفاز 4
159,630,500 BEST 4MA کف کش تمام استیل تکفاز 5
143,716,700 BEST 3T کف کش تمام استیل سه فاز 6
154,267,500 BEST 4T کف کش تمام استیل سه فاز 7
161,548,700 BEST 5T کف کش تمام استیل سه فاز 8
52,320,000 PERLA 3MA 10M الکترو پمپ مستغرق تکنوپلیمری 9