لیست قیمت کفکش best ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ کفکش Best زیر قیمت انواع کف کش تمام استیل ذکر شده است که بر اساس تک فاز بودن و یا سه فاز بودن همچنین مدل پمپ قیمت آنها متفاوت است. همان طور که مشاهده می فرمایید در لیست قیمت پمپ کفکش Best مدل پمپ را در ستون جداگانه ای ذکر شده است. در صورت نیاز کارشناس فروش آماده پاسخ گویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

پمپ-best-one-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
82,284,100 BEST ONE MA کف کش تمام استیل تکفاز جدید 1
82,284,100 BEST ON MA-VOX کف کش تمام استیل تکفاز جدید پروانه ورتکس 2
160,938,500 BEST 2MA کف کش تمام استیل تکفاز 3
194,085,400 BEST 3MA کف کش تمام استیل تکفاز 4
212,266,600 BEST 4MA کف کش تمام استیل تکفاز 5
191,120,600 BEST 3T کف کش تمام استیل سه فاز 6
205,148,900 BEST 4T کف کش تمام استیل سه فاز 7
214,828,100 BEST 5T کف کش تمام استیل سه فاز 8
68,277,600 PERLA 3MA 10M الکترو پمپ مستغرق تکنوپلیمری 9