توضیحات

امکانات مکانیکال سیل STD1 بورگمن

  • در صورت استفاده از STD ، می توان آب بند را با محفظه بارگیری شده و تحت فشار تغییر داد (شافت باید ثابت باشد!). ابعاد نصب با توجه به استاندارد DIN 28138 امکان پذیر است.
  • خواص مواد باید در نظر گرفته شوند.
  • در هر موقعیتی قابل نصب است
  • نصب بر روی شفت های با قطر ۴۰ تا ۲۰۰ میلیمتر
  • تحمل فشار ۱۶ بار
  • تحمل حرارت تا +۱۰۰ درجه ساتیگراد
  • صنایع شیمیایی
  • صنعت داروسازی
  • همزن

محصولات مشابه مکانیکال سیل