بوستر پمپ Surpress SPVP دارای طراحی و عملکرد با استاندارد DIN EN 806-2 و DIN 198 است و همچنین مجهز به سیستم خودکار با BoosterControl می باشد. بوستر پمپ Surpress SPVP یک سیستم تقویت کننده فشار کاملا اتوماتیک با دو یا سه پمپ فشار قوی عمودی می باشد. این بوستر پمپ تنظیم مداوم سرعت متغیر همه پمپ ها برای کنترل کامل الکترونیکی فشار تغذیه مورد نیاز در تأسیسات مصرف کننده را دارا می باشد.

کاربرد بوستر پمپ Surpress SPVP

  • ساختمانهای مسکونی ، بیمارستانها ، ساختمانهای اداری ، هتلها ، فروشگاههای بزرگ ، گیاهان صنعتی و غیره
  • خدمات ساختمان
  • افزایش فشار ، سیستم های اطفا حریق
  • تأمین آب
  • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
  • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
  • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
  • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
  • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
بوستر پمپ Surpress SPVP

سایر محصولات پمپ ksb