• استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • جدا از جهت چرخش شفت
  • تحمل حرارت 6 بار
  • تحمل حرارت 30- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
  • سرعت جابجایی 8 میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل FR Umbra

FR نقشه اجزاء مکانیکال سیل آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل FR آمبرا

Characteristics-seal-FR-Umbra

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا