درباره مکانیکال سیل MS 3

  • استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نبوده
  • دارای پیچ های تنظیم
  • مستقل از جهت چرخش شفت
  • تحمل فشار ۱۰ بار
  • تحمل حرارت ۵۰- تا ۲۲۰ درجه
  • سرعت جابجایی ۱۰ میلی ثانیه

سایر محصولات مگاسیل ترکیه