پمپ خانگی نوید موتور

الکترو پمپ خانگی نوید سهند : این پمپها جهت افزایش فشار آب شهری در طبقات مختلف ساختمان بعد از مخزن ذخیره نصب می شوند . با توجه به مدل های مختلف تولید شده توسط این شرکت برای نیازهای متفاوت مدلهای مختلفی طرح و ساخته شده است تا مشکلات افت فشار را براورده نماید .

پمپ خانگی نوید سهند در مدل های CAM ، PM ، CM ، CB ، CBT تولید می شوند.

مشخصات فنی پمپ خانگی نوید موتور

 • تحمل حرارت 2 تا 90 درجه سانتیگراد
 • حجم آبدهی: 8.4 متر مکعب
 • ارتفاع آبدهی: تا 68 متر

کاربرد پمپ خانگی نوید موتور

 • افزایش فشار آب
 • مصارف خانگی
 • کارگاه ها
 • انتقال آب از چاه
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ-خانگی-نوید-موتور-سمنان-انرژی
 • دانلود کاتالوگ پمپ خانگی نوید موتور

 • دانلود منحنی کارکرد پمپ خانگی نوید موتور

 • لیست قیمت پمپ خانگی نویدموتور

سایر محصولات نوید موتور