درباره پمپ خودمکش FUTURE JET پدرولا

پمپ خودمکش FUTURE JET مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آنها ساخته شده است ، تهاجمی نیستند. پمپ های FUTURE JET برای پمپاژ آب حتی در مواردی که هوا وجود دارد طراحی شده اند. به دلیل قابلیت اطمینان و سهولت استفاده ، برای مصارف خانگی مانند توزیع آب در ترکیب با مخازن فشار کوچک یا متوسط و آبیاری باغ ها و باغ ها و غیره توصیه می شود. خودمکش FUTURE JET نصب و راه اندازی باید در مناطق بسته با تهویه مناسب انجام شود یا از آب و هوای بد محافظت شود.

 • نوع مایع: آب تمیز
 • موارد استفاده: داخلی ، مدنی
 • کاربردها: سیستم های تامین آب ، مجموعه های آتش نشانی ، سیستم های شستشو ، سیستم های فشار ، پمپ های آبیاری ، انتقال مایعات
 • نوع شناسی: سطح
 • خانواده: خودآزمایی
 • سرعت جریان تا 120 لیتر در دقیقه (7،2 متر مربع در ساعت)
 • سر تا ارتفاع 58 متر
 • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتی گراد
 • دمای محیط تا +40 درجه سانتی گراد
 • بالابر مکش تا 9 متر (HS)
 • حداکثر فشار کاری 6 بار
 • سرویس مستمر S1
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
model phase power performance MOUTHS
kW HP Q H asp. mand.

FUTURE JETm 1C

mono-phase 0.37 0.50 5 ÷ 90 30.5 ÷ 3.5 1″ 1″
FUTURE JET 1C three-phase 0.37 0.50 5 ÷ 90 30.5 ÷ 3.5 1″ 1″
FUTURE JETm 1B mono-phase 0.49 0.65 5 ÷ 95 36 ÷ 5.5 1″ 1″
FUTURE JET 1B three-phase 0.49 0.65 5 ÷ 95 44 ÷ 9 1″ 1″
FUTURE JETm 1A mono-phase 0.55 0.75 5 ÷ 100 44 ÷ 9 1″ 1″
FUTURE JET 1A three-phase 0.55 0.75 5 ÷ 100 47 ÷ 5 1″ 1″
FUTURE JETm 2C mono-phase 0.75 1 5 ÷ 120 47 ÷ 5 1″ 1″
FUTURE JET 2C three-phase 0.75 1 5 ÷ 120 51 ÷ 9 1″ 1″
FUTURE JETm 2B mono-phase 0.90 1.25 5 ÷ 120 51 ÷ 9 1″ 1″
FUTURE JET 2B three-phase 0.90 1.25 5 ÷ 120 55 ÷ 13 1″ 1″
FUTURE JETm 2A mono-phase 1.1 1.5 5 ÷ 120 55 ÷ 13 1″ 1″
FUTURE JET 2A three-phase 1.1 1.5 5 ÷ 120 30.5 ÷ 3.5 1″ 1″
FUTURE JETm 1CX mono-phase 0.37 0.50 5 ÷ 90 30.5 ÷ 3.5 1″ 1″
FUTURE JET 1CX three-phase 0.37 0.50 5 ÷ 90 36 ÷ 5.5 1″ 1″
FUTURE JETm 1BX mono-phase 049 0.65 5 ÷ 95 36 ÷ 5.5 1″ 1″
FUTURE JET 1BX three-phase 0.49 0.65 5 ÷ 95 44 ÷ 9 1″ 1″
FUTURE JETm 1AX mono-phase 0.55 0.75 5 ÷ 100 44 ÷ 9 1″ 1″
FUTURE JET 1AX three-phase 0.55 0.75 5 ÷ 100 47 ÷ 5 1″ 1″
FUTURE JETm 2CX mono-phase 0.75 1 5 ÷ 120 47 ÷ 5 1″ 1″
FUTURE JET 2CX three-phase 0.75 1 5 ÷ 120 51 ÷ 9 1″ 1″
FUTURE JETm 2BX mono-phase 0.90 1.25 5 ÷ 120 51 ÷ 9 1″ 1″
FUTURE JET 2BX three-phase 0.90 1.25 5 ÷ 120 55 ÷ 13 1″ 1″
FUTURE JETm 2AX mono-phase 1.1 1.5 5 ÷ 120 55 ÷ 13 1″ 1″
FUTURE JET 2AX three-phase 1.1 1.5 5 ÷ 120 55 ÷ 13 1″ 1″

محصولات مشابه با پمپ future jet پدرولا