پمپ طبقاتی Hya-Solo D تجهیز شده با سیستم کاملاً اتوماتیک می باشد. پمپ طبقاتی Hya-Solo D دارای باتری ۸ لیتری از نوع غشایی می باشند.

مشخصات فنی پمپ طبقاتی Hya-Solo D

 • سیستم درایو با محرک برقی
 • حداکثر سرعت جریان ۱۱۰ متر مکعب در ساعت
 • حداقل سرعت جریان ۰/۱ متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آب ۱۶۰ متر
 • حداقل ارتفاع آب ۱۰ متر
 • عملکرد نرم افزار Intg Ctrl utControl
 • فرکانس اصلی ۵۰ هرتز
 • ولتاژ اصلی ۴۰۰ ولت
 • مواد روکش X6CRNIMOTI17-12-2-CRNIST
 • فشار PN 16
 • حداکثر فشار کاری مجاز ۱۶ بار
 • حداکثر دمای مایع مجاز ۷۰ درجه سانتیگراد

کاربردهای پمپ طبقاتی Hya-Solo D

 • سیستم های آبیاری اسپری
 • سیستم های آبیاری عمومی
 • تأمین آب خانگی
 • برداشت آب باران
 • سیستم های تأمین آب
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ طبقاتی Hya-Solo D

سایر محصولات پمپ ksb