توضیحات

پمپ پکیجی نوید موتور (سمنان انرژی)

پمپ پکیج دیواری : پمپ پکیجی نوید موتور مورد استفاده در پکیج دیواری می باشند که جهت تامین فشار سیال گرم به منظور گرمایش محیط و یا آب بهداشتی مورد استفاده در حمام و یا دستشویی می باشند. پمپ پکیج دیواری نوید موتور (سمنان انرژی) در سه سرعت متفاوت کار میکنند و دارای حداکثر مشخصات هیدرولیکی 3 متر مکعب در ساعت آبدهی و ارتفاع 6 متر میباشد .

کاربرد پمپ پکیجی نوید موتور

 • جهت افزایش فشار آب گرم پکیج ها

انواع پمپ پکیجی نوید موتور

 • NM 15-60 A
 • NM 15-60 B
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ-پکیجی-نوید-موتور-سمنان-انرژی
 • دانلود کاتالوگ پمپ پکیجی نوید موتور

 • دانلود منحنی کارکرد پمپ پکیجی نوید موتور

 • لیست قیمت پمپ پکیجی نویدموتور

سایر محصولات نوید موتور