پمپ آشتنشانی نوید موتور (سمنان انرژی)

پمپ آتشنشانی نوید موتور (سمنان انرژی) از نوع پمپ سانتریفوژ یک طبقه ای می باشد. که برای سیستمهای آتش نشانی مکانهای مختلف از جمله مسکونی و صنعتی و هر جای دیگری که سیستم آتشنشانی داشته باشد ، مورد استفاده است . جنس محفظه ی پمپ آتشنشانی نوید موتور از چدن GG25 ، محور از استیل 1.4021 و پروانه از جنس برنج می باشد که با آب بندی سیل مکانیکی و بدون نیاز به کوپل و شاسی میتواند مورد استفاده قرار گیرد

مشخصات فنی پمپ آتشنشانی نوید موتور

 • فشار کاری: 16 بار
 • حجم آبدهی: 90 متر مکعب
 • ارتفاع آبدهی: تا 92 متر

کاربرد پمپ آتشنشانی نوید موتور سمنان انرژی

 • آتش نشانی

انواع پمپ آتشنشانی نوید موتور

 • B 50-200 / 110
 • B 50-200 / 150
 • B 50-200 / 185
 • B 50-250 / 110
 • B 50-250 / 150
 • B 50-250 / 185
 • B 50-250 / 220
 • B 40-200 / 75
 • B 32-200 / 55
 • B 32-250 / 75
 • B 32-250 / 110
 • B 32-250 / 150
 • B 40-200 / 110
 • B 40-250 / 110
 • B 40-250 / 150
 • B 40-250 / 220
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ-آتشنشانی-نوید-موتور
 • دانلود کاتالوگ پمپ آتشنشانی نوید موتور

 • دانلود منحنی کارکرد پمپ آتشنشانی نوید موتور

 • لیست قیمت پمپ آتشنشانی نویدموتور

سایر محصولات نوید موتور