درباره مکانیکال سیل MSG 1

  • دارای فنر در اطراف
  • استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش
  • تحمل فشار ۱۲ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۱۸۰ درجه
  • سرعت جابجایی ۱۰ میلی ثانیه

سایر محصولات مگاسیل ترکیه