Project Description

لیست قیمت پمپ لجنکش DML ابارا

لیست قیمت پمپ لجنکش DML به شرح زیر می باشد و لازم به توضیح است که لوازم جانبی موجود برای مدل های مختلف الکتروپمپ لجن کش چدنی DML ابارا برای آب آشامیدنی یا حداقل مکش دستگاه تا ۳ میلیمتر امکان تکمیل عملکرد پمپ ها را به طور فزاینده ای سازگار با نیازهای مختلف می کند. شما عزیزان جهت اطلاع از قیمت لوازم جانبی و اطمینان از قیمت های سری DML می توانید با مشاوران ما تماس حاصل بفرمایید. در لیست قیمت پمپ لجنکش DML به قیمت انواع مختلف لجن کش چدنی پرداخته ایم.

پمپ-ابارا-dml
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
293,166,400 80 DML 5 2.22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 1
350,227,900 80 DML 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 2
475,229,100 80 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 3
541,817,200 80 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 4
722,964,300 80 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 5
756,754,300 80 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 6
1,071,361,000 80 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 7
355,841,400 100 DML 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 8
477,136,600 100 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 9
543,724,700 100 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 10
724,871,800 100 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 11
7,585,855,000 100 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 12
1,073,279,400 100 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 13
485,213,500 150 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 14
551,790,700 150 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 15
732,926,900 150 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 16
766,706,000 150 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 17
1,081,334,500 150 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 18