Project Description

لیست قیمت پمپ لجنکش DML ابارا

لیست قیمت پمپ لجنکش DML به شرح زیر می باشد و لازم به توضیح است که لوازم جانبی موجود برای مدل های مختلف الکتروپمپ لجن کش چدنی DML ابارا برای آب آشامیدنی یا حداقل مکش دستگاه تا ۳ میلیمتر امکان تکمیل عملکرد پمپ ها را به طور فزاینده ای سازگار با نیازهای مختلف می کند. شما عزیزان جهت اطلاع از قیمت لوازم جانبی و اطمینان از قیمت های سری DML می توانید با مشاوران ما تماس حاصل بفرمایید. در لیست قیمت پمپ لجنکش DML به قیمت انواع مختلف لجن کش چدنی پرداخته ایم.

پمپ-ابارا-dml
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
380,987,700 80 DML 5 2.22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 1
455,129,500 80 DML 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 2
617,572,200 80 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 3
704,107,300 80 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 4
939,514,600 80 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 5
983,419,800 80 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 6
1,337,746,100 80 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 7
462,421,600 100 DML 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 8
620,057,400 100 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 9
706,581,600 100 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 10
941,988,900 100 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 11
985,796,000 100 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 12
1,394,731,300 100 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 13
630,554,100 150 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 14
717,067,400 150 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 15
952,452,900 150 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 16
996,336,300 150 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 17
1,405,206,200 150 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 18