لیست قیمت پمپ DWO ابارا

همانطور که مشاهده می فرمایید لیست قیمت پمپ DWO دارای انواع مختلفی می باشد که قیمت آنها در جدول زیر مشخص شده است. پمپ ابارا سری DWO مناسب برای استفاده های مختلف از فشار داخلی تا آبیاری کوچک ، جابجایی ذرات معلق در فرایند های غذایی است. بنابراین برای کاربردهای صنعتی مانند کارخانه های رنگ سازی ، غذایی ، دارویی ، شیمیایی و ماشین های شوینده صنعتی بکار می رود. جهت انتخاب مناسب در قیمت می توانید با کارشناسان فروش ما تماس حاصل بفرمایید.

پمپ-آب-استیل-پروانه-باز-dwo-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
303,902,900 DWO 150M الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز تک فاز 1
303,423,300 DWO/E 150 T الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 2
322,236,700 DWO    200M الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 3
331,687,000 DWO/E 200T IE3 الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 4
371,395,700 DWO/E 300T IE3 الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 5
420,718,200 DWO/E 400T IE3 الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 6