لیست قیمت کفکش چدنی SDJ ابر ABR

پمپ-کفکش-sdj-ابر-abr
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
40,155,600 SDJ 25-2 0.55M کفکش چدنی آلومینیومی تک فاز 1
29,920,500 SDJ 25-3.5 0.37M کفکش چدنی آلومینیومی تک فاز 2
29,920,500 SDJ 50-15 0.55M کفکش چدنی آلومینیومی تک فاز 3
35,959,100 SDJ 25-3 0.75M کفکش چدنی آلومینیومی تک فاز 4
38,695,000 SDJ 50-10 0.75M کفکش چدنی آلومینیومی تک فاز 5