پمپ پمپ خطی آبگرد نوید موتور (سمنان انرژی)

الکترو پمپ آبگرد خانگی : پمپ خطی آبگرد نوید موتور که در گروه پمپهای سیرکولاسیون قرار دارند و در انواع سیستمهای سیرکولاسیون تاسیسات صنعتی و خانگی و استخری می توان از آنها استفاده کرد . بدنه پمپ سیرکولاتور آبگرد نوید موتور از نوع چدن GG25 و شفت آن Stainless Steel می باشد همچنین کلاس حفاظتی آن IP54 است

مشخصات فنی پمپ آبگرد نوید موتور

 • فشار کاری: 16 بار
 • تحمل حرارت 2 تا 110 درجه سانتیگراد
 • حجم آبدهی: 4 متر مکعب
 • ارتفاع آبدهی: تا 8 متر

کاربرد پمپ آبگرد نوید موتور

 • تاسیسات صنعتی
 • تاسیسات خانگی
 • تاسیسات استخری

انواع پمپ خطی آبگرد نوید موتور

 • NM 25-40 / 130
 • NM 25-40 / 180
 • NM 25-60 / 130
 • NM 25-60 / 180
 • NM 25-80 / 180
 • NM 32-40 / 180
 • NM 32-60 / 180
 • NM 32-80 / 180
 • NM 40-80 / F200
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

سایر محصولات نوید موتور