درباره پمپ خودمکش CA کالپدا

طراحی پمپ جتی CA کالپدا

پمپ های خودمکش پروانه ستاره

CA: نسخه با پوشش پمپ و براکت لانتر در چدن.

B-CA: نسخه با پوشش پمپ و براکت لانتر در برنز (پمپ ها کاملاً رنگ آمیزی شده اند).

کاربرد های پمپ خودمکش ca کالپدا

  • برای مایعات تمیز بدون ساینده ، بدون مواد جامد معلق ، مواد منفجره ، غیرتهاجمی برای مواد پمپ.
  • اگر مایعی که باید پمپاژ شود دارای هوا یا گاز فرسوده است یا جریان در لوله مکش پایدار نیست.
  • برای بیرون کشیدن آب از چاه.
  • برای افزایش فشار شبکه (مشخصات محلی را دنبال کنید).

محصولات مشابه با پمپ جتی کالپدا