درباره پمپ صنعتی F پدرولا

پمپ صنعتی F پدرولا  مورد استفاده برای: آبرسانی ، مجموعه های تمیز کردن ، تقویت فشار ، مجموعه های آتش نشانی ، آبیاری ، کاربردهای صنعتی ، گردش آب در مجموعه های آب و هوایی ، کاربردهای کشاورزی.
پمپ ها باید در مکان های محصور نصب شود.

 • پوسته
 • پروانه
 • کاسه سیل
 • سیل مکانیکی
 • شفت
 • واسطه
 • دیفیوزر
 • نوع مایع: آب تمیز
 • مورد استفاده: صنعتی
 • نوع شاسی: زمینی
 • جزء دسته گریز از مرکز
 • حجم آبدهی: 360 متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع آبدهی: 98 متر
 • دمای مایع: 10- تا 90+ درجه سانتیگراد
 • دمای محیط: 10- تا 40 درجه سانتیگراد
 • مکش کاری: 7 متر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • سیستم های آبیاری
 • سیستم های خنک کننده
 • سیستم های تهویه مطبوع
 • سیستم های آبرسانی
 • انتقال مایعات
 • سیستم های فشار
 • سیستم های آتشنشانی
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

مشخصات فنی پمپ F پدرولا

Model Phase power performance
kW HP Q H
Fm 32-160c 1~ 1.5 2 100-350 24-14
F 32-160c 3~ 1.5 2 100-350 24-14
Fm 32-160b 1~ 2.2 3 100-400 30-17
F 32-160b 3~ 2.2 3 100-400 30-17
F 32-160a 3~ 3 4 100-450 37-24
F 32-200c 3~ 4 5.5 100-450 44-315
F 32/200b 3~ 5.5 7.5 100-500 51-36
F 32/200a 3~ 7.5 10 100-500 57-44
F 32/200bh 3~ 3 4 100-300 45-37
F 32/200ah 3~ 4 5.5 100-320 55-44
F 32/250c 3~ 9.2 12.5 100-450 75-60
F 32/250b 3~ 11 15 100-500 87-70
F 32/250a 3~ 15 20 100-500 97-80
Fm 40/125c 1~ 1.1 1.5 100-550 16-6
F 40/125c 3~ 1.1 1.5 100-550 16-6
Fm 40/125b 1~ 1.5 2 100-600 20.5-9
F 40/125b 3~ 1.5 2 100-600 20.5-9
F 40/125a 3~ 2.2 3 100-700 26-10
Fm 40/160c 1~ 2.2 3 100-600 27-14
F 40/160c 3~ 2.2 3 100-600 27-14
F 40/160b 3~ 3 4 100-600 32-20
F 40/160a 3~ 4 5.5 100-700 38-20
F 40/200b 3~ 5.5 7.5 100-700 47-28
F 40/200a 3~ 7.5 10 100-700 55-41
F 40/250c 3~ 9.2 12.5 100-700 64-47
F 40/250b 3~ 11 15 100-700 71-55
F 40/250a 3~ 15 20 100-700 88-72
Fm 50/125c 1~ 2.2 3 300-1200 17.5-6
F 50/125c 3~ 2.2 3 300-1200 17.5-6
F 50/125b 3~ 3 4 300-1200 20.7-9
F 50/125a 3~ 4 5.5 300-1200 23.5-13
F 50/160c 3~ 4 5.5 300-1000 27-16
F 50/160b 3~ 5.5 7.5 300-1100 32-21
F 50/160a 3~ 7.5 10 300-1100 37-27
F 50/200c 3~ 11 15 400-1700 44-30
F 50/200b 3~ 15 20 400-1700 52-38
F 50/250d 3~ 9.2 12.5 300-900 51-32
F 50/200a 3~ 18.5 25 400-1800 61-45
F 50/250c 3~ 11 15 300-900 59-42
F 50/200ar 3~ 22 30 400-1800 69-53
F 50/250b 3~ 15 20 300-1000 72-59
F 50/250a 3~ 18.5 25 300-1000 85-73
F 50/250ar 3~ 22 30 300-1000 95-83
F 65/125c 3~ 4 5.5 600-1800 16-11
F 65/125b 3~ 5.5 7.5 600-2000 18-13
F 65/125a 3~ 7.5 10 600-2200 23-18
F 65/160c 3~ 9.2 12.5 600-2200 32-22
F 65/160b 3~ 11 15 600-2400 36.5-23
F 65/160a 3~ 15 20 600-2400 40.5-28
F 65/200b 3~ 15 20 200-2400 44-30.5
F 65/200a 3~ 18.5 25 200-2600 50-36.5
F 65/200ar 3~ 22 30 200-2600 57-42
F 65/250c 3~ 30 40 400-2350 76-53
F 65/250b 3~ 37 50 400-2500 87-62
F 65/250a 3~ 45 60 400-2600 95-68
F 80/160d 3~ 11 15 500-4000 25-10
F 80/160c 3~ 15 20 500-4000 30-15
F 80/160b 3~ 18.5 25 500-4000 35-20
F 80/160a 3~ 22 30 500-4000 40-25
F 80/200b 3~ 30 40 500-3650 56-34.5
F 80/200a 3~ 37 50 500-3900 62-40
F 80/250b 3~ 45 60 600-3600 77-54
F 80/250a 3~ 55 75 600-3900 88.5-60
F 100/160c 3~ 15 20 1000-5000 30-12
F 100/160b 3~ 18.5 25 1000-5500 34-14.5
F 100/160a 3~ 22 30 1000-6000 38-17.5
F 100/200c 3~ 30 40 833-4650 51-28
F 100/200b 3~ 37 50 833-4900 57-33
F 100/200a 3~ 45 60 833-5250 63-38
F 100/250b 3~ 55 75 800-5150 75-48
F 100/250a 3~ 75 100 800-5750 89-58
پمپ-f-پدرولا

محصولات مشابه با پمپ صنعتی F پدرولا