درباره پمپ لجنکش SDD ابر ABR

محدوده عملکرد پمپ کف کش SDD

 • بیشینه دمای ورودی سیال به پمپ 40+
 • بیشینه چگالی سیال 1200
 • بیشینه قطر ذرات مجاز در سیال 7 میلیمتر
 • فرکانس برق مجاز 50 هرتز
 • ولتاژ برق مجاز برای موتور تک فاز 220V
 • محدوده مجاز تغییر ولتاژ %10

کاربرد های کف کش چدنی  SDD

 • پمپاژ آب از چاه
 • آبیاری مزارع و زه کشی
 • مصارف خانگی
 • مصارف صنعتی و عمرانی
 • حوضچه های پرورش آبزیان

ویژگی کف کش چدنی تک فاز SDD

 • ابعاد و اندازه کوچک و وزن پایین
 • خروجی رزوه 2 اینچی
 • جنس پوسته و پروانه از چدن
 • آلودگی صوتی پایین
 • موتور مملو از روغن
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ-کفکش-sdd-ابر

محصولات مشابه با پمپ ابر abr